Συνάντηση Γ. Λιλλήκα με ΕΤΕΚΕΤΕΚ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Πρόθεση μου να αξιοποιήσω στο μέγιστο βαθμό το Επιμελητήριο αναθέτοντας του ουσιαστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών. Πρόταση μας η κατάργηση της πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής και την ανάθεση ευθύνης στους μελετητές των έργων στην ίδια φιλοσοφία με εγκεκριμένους λογιστές.

Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο Στέλιο Αχνιώτη, πρόεδρο του ΕΤΕΚ για την συνάντηση και κυρίως για την παρουσίαση των θέσεων και προτάσεων που έχει το ΕΤΕΚ. Θεωρώ ότι το ΕΤΕΚ έχει και μπορεί να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο σε μια σειρά από ζητήματα. Δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει το επιμελητήριο μας για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων στρατηγικών είτε αυτό αφορά στην ενεργειακή μας υποδομή και ανάπτυξη είτε αφορά στην πολεοδομική μας ανάπτυξη. Όντως απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την Κύπρο με τρόπο που από τη μια να δημιουργείται ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ανάπτυξη και επενδύσεις και από την άλλη να προστατεύεται και να προάγεται και το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Δική μου πρόθεση είναι να αξιοποιήσω στο μέγιστο βαθμό το Επιμελητήριο αναθέτοντας του ουσιαστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών.

Είχα ταυτόχρονα την ευκαιρία να παρουσιάσω και την Πρόταση μας για την κατάργηση της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής και την ανάθεση ευθύνης στους μελετητές των έργων στην ίδια φιλοσοφία που αναλαμβάνουν ευθύνη με νομοθετικό πλαίσιο οι εγκεκριμένοι λογιστές. Άκουσα τις συμπληρωματικές εισηγήσεις πάνω στην

Πρόταση μας από τον φίλο Αχνιώτη που με χαροποιούν γιατί αποδεικνύει ότι είναι μια υλοποιήσιμη Πρόταση που μπορεί να τερματίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει την ανάπτυξη και ταυτόχρονα με τις Προτάσεις του ΕΤΕΚ μπορεί να εμπλουτιστεί με τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου για να μην υπάρχει η όποια κατάχρηση αυτής της διαδικασίας. Θέλω να επαναλάβω ότι η δική μου η πρόθεση είναι να δώσουμε τη δυνατότητα πραγματικά στο ΕΤΕΚ, αναβαθμίζοντας το ρόλο του, να συνδράμει με την τεχνογνωσία και την ποιότητα των επιστημόνων που το απαρτίζουν στο να διαμορφώσουμε μια πολιτική η οποία στη βάση μια μακροπρόθεσμης πολιτικής μπορεί να αλλάξει την Κύπρο και να την κάνει καλύτερη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΕΚ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΧΝΙΩΤΗΣ

Βρήκαμε ευήκοον ους για τα θέματα μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Γιώργο Λιλλήκα για την ανταπόκριση του στην πρόθεση μας να τον επισκεφτούμε και να συζητήσουμε τις εισηγήσεις μας για το πως το ΕΤΕΚ βλέπει την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου. Αυτές οι συναντήσεις θα γίνουν και με τους υπόλοιπους υποψήφιους Προέδρους το προσεχές διάστημα και ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μας θεωρούν σύμμαχους σε μια προσπάθεια ολονών μας για τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής, την ποιότητας ζωής των πολιτών και γενικά για την επίτευξη μιας ορθολογικής ανάπτυξης του τόπου μας. Θεωρούμε ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει τη βάση για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών μας. Ευχαριστώ και πάλι τον κ. Λιλλήκα για τον χρόνο που διέθεσε και το ευήκοον ους που βρήκαμε για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΕΤΕΚ

0 views0 comments