Πρόβλημα υπογεννητικότηταςΥπογεννητικότητα

Είμαστε από τις χώρες εκείνες όπου έχει αρχίσει ο πληθυσμός μας να μειώνεται σε περίοδο ειρήνης. Αυτό οφείλεται στην υπογεννητικότητα.

Επί εποχή της Υπουργίας Γιώργου Λιλλήκα στο Υπουργείο Εμπορίου έκανε τις πρώτες μειώσεις στην τιμή του ρεύματος για να στηρίξει τις πενταμελής αλλά και τις πολύτεκνες οικογένειες, όπως και τα πρώτα νηπιαγωγεία στους χώρους εργασίας για να στηρίξει τις εργαζόμενες μητέρες.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της υπογεννητικότητας, να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία μας και να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το δημογραφικό.

Χρειάζεται στρατηγική που θα στηρίξει και οικονομικά τις οικογένειες από το πρώτο παιδί αλλά και με αυξημένα κίνητρα για να κάνει η κάθε οικογένεια τουλάχιστον 3 παιδία έτσι ώστε να μπορεί να αναπληρώνεται ο πληθυσμός μας.

Για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο θα πρέπει να αναπτύξουμε και τις αναγκαίες υποδομές. Δεν αρκεί μόνο οικονομική στήριξη.

Στις σύγχρονες οικογένειες εργάζονται και οι δύο και η μητέρα και ο πατέρας. Χρειάζονται υποδομές που θα στηρίξουν τις οικογένειες όταν είναι και οι δύο γονείς εργαζόμενοι.

Υποδομές που θα απασχολούν τα παιδία μέσα σε ένα προστατευόμενο, υγιές περιβάλλον στο οποίο θα φροντίζει τα παιδία και θα τους προσφέρει εκείνες τις υπηρεσίες που δεν μπορούν οι εργαζόμενοι γονείς να προσφέρουν. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα που επηρεάζει το παρόν και το μέλλον και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης σφαιρικής στρατηγικής.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Υπογεννητικότητα

0 views0 comments