ΓΕΣΥΓΕΣΥ

Η τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια νοσηλευτήρια, επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη της KPMG αλλά και από το γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις τελευταίες χώρες της Ε.Ε σε δαπάνες για την υγεία.

Ασθενείς, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, χόρτασαν από μελέτες, διαπιστώσεις και δηλώσεις. Ήρθε η ώρα των πράξεων.

Η λύση είναι μια και είναι η ορθή εφαρμογή του Γενικού Σχέδιου Υγείας. Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα στο διορισμό του διοικητικού συμβουλίου του Ημικρατικού Οργανισμού έτσι ώστε να προχωρήσει στους διορισμούς των διευθυντών που θα διευθύνουν τα κρατικά νοσηλευτήρια μέσα από την αυτονόμηση τους έτσι ώστε ένα-ένα τα προβλήματα να επιλύονται.

Επείγει ταυτόχρονα να γίνει ένα χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία ή την επέκταση της υποδομής των κρατικών νοσηλευτηρίων και του εμπλουτισμού τους σε τεχνολογία έτσι ώστε να μπορούν τα κρατικά μας νοσηλευτήρια με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ να εμπλακούν σε έναν υγιή ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα.

Δεν θα πρέπει να αφεθούν να μπουν στο νέο περιβάλλον με την υφιστάμενη υποδομή, με ελλείψεις σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και με λανθασμένη διαχείριση του υπάρχον εργατικού δυναμικού.

Κάτι τέτοιο θα αποβεί μοιραίο για τα κρατικά μας νοσηλευτήρια.

Για αυτό και όσον μας αφορά , όπως μέχρι σήμερα συνεργαστήκαμε με τον Υπ. Υγείας θα το πράξουμε και τώρα σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε στο να διαμορφωθεί ένα χρονοδιάγραμμά που θα οδηγήσει στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων, έτσι ώστε να είναι έτοιμα τα κρατικά νοσηλευτήρια αλλά και ταυτόχρονα και κυρίως να μπορούν οι ασθενείς να εξυπηρετούνται σε σύντομο χρόνο για έχουν την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών που το δικαιούνται.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΓΕΣΥ

0 views0 comments