Ισότητα δύο φύλων - Θέση Κύπριας γυναίκαςΙσότητα των δύο φύλων


Η θέση που κατέχει η Κύπρος ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε για τα θέματα ισότητας,

τις δυνατότητες και προοπτικές ανέλιξης της Κύπριας γυναίκας δεν μας τιμά καθόλου.

Δεν αρκεί βέβαια να κάνουμε εξαγγελίες, να δηλώνουμε την ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων, ούτε αρκεί να μιλούμε απλά για ποσόστωση συμμετοχής των γυναικών, είτε στην πολιτική, είτε στον Δημόσιο τομέα, είτε στο δημόσιο βίο.

Για να μπορέσουν οι γυναίκες της Κύπρου πραγματικά να αξιοποιήσουν ευκαιρίες και δυνατότητες, θα πρέπει το ίδιο το Κράτος να δημιουργήσει εκείνες τις αναγκαίες υποδομές που θα απελευθερώσουν χρόνο από τις Κύπριες γυναίκες.

Η Κύπρος διαθέτει πολύ αξιόλογες γυναίκες, είναι μορφωμένες και μεγάλος αριθμός, μεγαλύτερος από τον ανδρών, κατέχει πανεπιστημιακά διπλώματα, άρα η Κύπρια γυναίκα απέδειξε με την συμμετοχή της σε όλους τους χώρους εργασίας ότι μπορεί να αποδώσει, να είναι παραγωγική και δεν υστερεί σε τίποτα από τους άνδρες.

Εκείνο το οποίο λείπει είναι οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές οι οποίες θα δώσουν το ελεύθερο χρόνο στην γυναίκα.

Τέτοιες υποδομές είναι π.χ το υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο, είναι η δημιουργία νηπιαγωγείων και βρεφοκομικών σταθμών κοντά στους χώρους εργασίας ‘έτσι ώστε η γυναίκα να απελευθερωθεί από το σπίτι και να μπορεί ισότιμα να διεκδικήσει την θέση που της ανήκει.

Είναι προς αυτήν την κατεύθυνση που θα καταθέσουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της Κύπριας γυναίκας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Ισότητα

21 views0 comments