Τριμερής συνάντησηΓιώργος Λιλλήκας

Η σημερινή τριμερής συνάντηση που λαμβάνει χώρα στη Λευκωσία με τη συμμετοχή της Αιγύπτου και της Ελλάδας, θέλω να ελπίζω ότι θα οδηγηθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα από τα οποία θα υπάρξει όφελος και για τις τρεις χώρες.

Επειδή η περιοχή μας βρίσκεται σε μια φοβερή αστάθεια, καλώ τους τρεις ηγέτες να προβληματιστούν για το κατά πόσο θα μπορούσαν να διευρύνουν την τριμερή σε τετραμερή με τη συμμετοχή και του Λιβάνου. Η Κύπρος επηρεάζεται άμεσα από την όποια κρίση στην περιοχή μας. Ο Λίβανος είναι μια φιλική χώρα , σταθήκαμε στο πλευρό του Λιβάνου το 2007 και ο λιβανικός λαός και η Κυβέρνηση του πολλές φορές εξέφρασαν την εκτίμηση τους για τη βοήθεια που τους παρείχαμε.

Θεωρώ ότι η συμμετοχή του Λιβάνου σε μια τετραμερή Διάσκεψη μπορεί να αποτελέσει έναν παράγοντα σταθερότητας και στην ίδια την χώρα. Μπορεί ταυτόχρονα να επιτρέψει στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Αίγυπτο να συμβάλουν θετικά με πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν σε επίπεδο τετραμερούς Διάσκεψης έτσι ώστε να ξεπεραστεί η πολιτική κρίση στο Λίβανο και να επέλθει η πολιτική σταθερότητά και η ασφάλεια που τόσο πολύ χρειάζεται η περιοχή μας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Τριμερήςσυνάντηση #Αίγυπτος

1 view0 comments