Περί της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) και προτάσεις για αξιοποίηση τηςPESCO

Τις τελευταίες μέρες έχει αναπτυχθεί ένας δημόσιος διάλογος γύρω από τη συμμετοχή της Κύπρου σε προσπάθειες εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Η Κύπρος συνταυτιζόταν σε αυτό το ζήτημα με την Γαλλία και άλλες χώρες που επιθυμούσαν την δημιουργία ευρωπαϊκών συλλογικών δομών για να μην υπάρχει η εξάρτηση της Ε.Ε. από το ΝΑΤΟ. Όμως είναι άλλο ζήτημα η ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από την Συνθήκη της Λισαβόνας, και άλλο ζήτημα η άκριτη και πομπώδης παρουσίαση της από πλευράς της Κυβέρνησης για το τι συνέπειες θα έχει για το Κυπριακό η συμμετοχή στην Pesco.

Πως αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση ότι πλέον έχει δημιουργηθεί ασπίδα προστασίας για την Κύπρο μέσω της Pesco;

Πότε έγινε η Ε.Ε. οργανισμός συλλογικής ασφάλειας και άμυνας;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολιτικός οργανισμός και όχι στρατιωτική συμμαχία. Η Κυβέρνηση δεν πρέπει να δημιουργεί προσδοκίες που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα.

Πρόθεση μας είναι να αξιοποιήσουμε την θετική συγκυρία που υπάρχει στην Ευρώπη για συνεργασία για την ανάπτυξη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας και της Κοινής Πολιτικής για την Άμυνα και την Ασφάλεια μετά και την απόφαση για την εγκαθίδρυση της Pesco. Εμείς χαιρετίζουμε την απόφαση αλλά προτείνουμε τα ακόλουθα:

1. Προώθηση νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει την συμμετοχή στρατιωτικού, μη στρατιωτικού προσωπικού και δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο επιχειρήσεων και μη στρατιωτικών αποστολών (civilian missions) της Ε.Ε. Μέχρι σήμερα υπάρχει ανομοιομορφία και δεν υπάρχει ενθάρρυνση με την παροχή κινήτρων για συμμετοχή λειτουργών. Η δε συνεισφορά της Κύπρου σε μη στρατιωτικές αποστολές με προσωπικό ή μέσα, παρά το τι ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, είναι μηδαμινή.

2. Δημιουργία ειδικού ερευνητικού ταμείου για θέματα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης για προϊόντα διττής χρήσης και που εμπίπτουν σε προγράμματα Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και πρόσβασης σε κονδύλια Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

3. Δημιουργία δεξαμενής στελεχών από την Εθνική Φρουρά και την Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες για συμμετοχή σε επιχειρήσεις και αποστολές της Ε.Ε. Μέσω της συμμετοχής της Κύπρου ασφαλώς και υπάρχουν πλεονεκτήματα, που διαφάνηκαν πρώτη φορά με την τεράστια επιχείρηση εκκένωσης αμάχων από τον Λίβανο το 2006 (όταν για πρώτη φορά διεκδικήσαμε και πετύχαμε την μη χρήση των βρετανικών βάσεων) και την επακόλουθη παροχή διευκολύνσεων στην Λεμεσό για την έδρα της ναυτικής δύναμης της UNIFIL.

Για να μπορεί να επικαλείται σήμερα η Κυβέρνηση τον σημαντικό γεωστρατηγικό μας ρόλο στην περιοχή πρέπει να αναγνωριστεί πότε έγινε αυτό.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #PESCO #Στρατός #ΕυρωπαϊκήΈνωση #Ασφάλεια

2 views0 comments