Εθνική στρατηγική για άτομα με αναπηρίαΆτομα με αναπηρία

Ένα κράτος που κρατά στο περιθώριο τα άτομα με αναπηρία, είναι κράτος με αναπηρία και τέτοιο μοιάζει το Κυπριακό κράτος σήμερα και η Κυπριακή κοινωνία, τα οποία πρέπει να αλλάξουμε.

Οι άνθρωποι με αναπηρία δεν χρειάζονται φιλανθρωπία.

Μπορούν να προσφέρουν και έχουν δικαίωμα να προσφέρουν στον τόπο μας και το κράτος έχει την υποχρέωσή να τους προφέρει τις διευκολύνσεις εκείνες για να ενταχθούν ομαλά και ενεργητικά στην κοινωνία και τους χώρους εργασίας.

Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο επιβάλλεται μια ολοκληρωμένη, συνθέτη και πολυεπίπεδη εθνική στρατηγική η οποία δεν θα είναι έκθεση ιδεών αλλά θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσεις ,κοστολογημένο και χρονολογημένο.

Προς αυτήν την κατεύθυνση κατέθεσα συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίοι στηρίζονται σε πέντε άξονες που θα επιτρέπουν την πραγματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στους χώρους εργασίας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Άτομαμεαναπηρίες

0 views0 comments