Συνάντηση Γ. Λιλλήκα με τον Σύνδεσμο Εμπορικών ΤραπεζώνΣύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών

Στη συνάντηση που είχα με τον Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών, αναπτύξαμε τις δικές μας θέσεις αναφορικά με μια σειρά από προβλήματα που ταλανίζουν τους δανειολήπτες είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε μεταφέρει τη θέση ότι οι τράπεζες έχουν ουσιαστικά διασωθεί χάριν των θυσιών των κυπρίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Και οι τράπεζες θα πρέπει να επιδείξουν την ανάλογη κοινωνική ευαισθησία. Θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές, πιο αποτελεσματικές αναδιαρθρώσεις δανείων όχι μόνο των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και των δανείων που εξυπηρετούνται σήμερα αλλά που οι τράπεζες γνωρίζουν πολύ καλά ότι εξυπηρετούνται μετά δυσκολίας και δυσκολεύονται πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιβιώσει μέσα από αυτή την βαθιά οικονομική ύφεση να συνεχίσουν τις εργασίες τους. Θα πρέπει να στηριχτούν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις τράπεζες με αποτελεσματικές αναδιαρθρώσεις που θα ανταποκρίνονται στα πραγματικά τους δεδομένα και δυνατότητες.

Η ίδια ευελιξία και καλή θέληση θα πρέπει να επιδειχθεί και στην περίπτωση των οικογενειών, των φυσικών προσώπων που και πάλι μπορεί να ονανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν τα δάνεια τους αλλά για να το πετύχουν αυτό, στερούν την οικογένεια τους από βασικά αγαθά. Εδώ χρειάζεται περισσότερη ευαισθησία και αποτελεσματικότητα από πλευράς των τραπεζών.

Συμφωνούμε με την ιδέα ότι θα πρέπει το Κράτος να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδική μεταχείριση για τις κυπριακές τράπεζες. Το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλα προβλήματα και δεν μπορεί να τίθεται στην ίδια κατηγορία αξιολόγησης με το εμπορικό σύστημα της κεντρικής Ευρώπης, με χώρες που δεν βιώσαν το κούρεμα των καταθέσεων Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία και που επηρεάζουν τις τράπεζες, έχουν να κάνουν με το κούρεμα των καταθέσεων, το κούρεμα ουσιαστικά του κεφαλαίου κίνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέλος, ενημέρωσα τον Σύνδεσμο για τη δική μας την Πρόταση που θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες αναφορικά με το κούρεμα δανείων των δανειοληπτών. Πιστεύω ότι οι τράπεζες θα δουν θετικά την Πρόταση μας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΣύνδεσμοςΕμπορικώνΤραπεζών #Οικονομία

1 view0 comments