Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης και ΑνάπτυξηςΓιώργος Λιλλήκας

Συνέντευξη τύπου για: Πηγές χρηματοδότησης του Ταμείου και κριτήρια για κατηγορίες δικαιούχων

ΣΤΟΧΟΙ

 • Ενίσχυση όσων πλήγηκαν ασύμμετρα από την οικονομική κρίση, το κούρεμα καταθέσεων και όσων εξαπατήθηκαν με αγορά αξιογράφων.

 • Μη επιβάρυνση του δημόσιου χρέους.

 • Δημιουργία προϋποθέσεων ώστε η ενίσχυση να δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης (να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα).

 • Η ενίσχυση των δικαιούχων από το Ταμείο θα γίνει με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Ιδιώτες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου τουλάχιστο τα τελευταία 8 χρόνια.

 • Ιδιώτες και εταιρείες εγγεγραμμένες στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για δύο έτη μέσα στα τελευταία 8 χρόνια.

 • Όσον αφορά στις εταιρείες θα γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των καταθέσεων που αφορούν στο κεφάλαιο κίνησης και στις μακροχρόνιες καταθέσεις. Μόνο για το κεφάλαιο κίνησης θα υπάρξει αποκατάσταση.

 • Όσον αφορά στους κατόχους αξιογράφων θα γίνει αποκλεισμός των θεσμικών αγοραστών αξιογράφων.

 • Οι μέτοχοι των Τραπεζών επίσης εξαιρούνται.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ταμείο θα δημιουργηθεί με βάση τη νομοθεσία που αφορά στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και θα διευθύνεται από εξειδικευμένους Fund Managers.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 1. Το ποσό που έχασαν οι κατηγορίες που θα είναι δικαιούχοι υπολογίζεται γύρω στα 2.5 δις ευρώ. Αποζημιώνοντας τους κατά το 75%, θα απαιτηθεί το ποσό των 1.9 δις ευρώ.

 2. Το κράτος δε θα εγγυηθεί το ταμείο ούτε θα προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου. Θα γίνει μεταφορά κρατικής περιουσίας για αξιοποίηση έτσι ώστε να υπάρχουν σταθερά ετήσια έσοδα. Με την αξιοποίηση της θα δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης.

 3. Από φορολόγηση των υπεραξιών που δημιουργήθηκαν από τις πολεοδομικές ελαφρύνσεις.

 4. Από φορολόγηση ύψους 3% επί των κερδών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 5. Συνεισφορά από το Ταμείο Υδρογονανθράκων.

 6. Για απόκτηση δικαιώματος πολιτογράφησης επενδυτές θα πρέπει να καταβάλλουν 100.000 ευρώ στο Ταμείο.

 7. Από εκχώρηση των εσόδων από την επιβολή ΦΠΑ στη γη.

ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

 • Τα μερίδια θα παραχωρούνται ως χορηγία προς τους δικαιούχους (η αξία των μεριδίων δε μπορεί να ξεπερνά το 75% των απωλειών). Οι δικαιούχοι εφόσον λάβουν το 75% θα πρέπει να αποσύρουν οποιαδήποτε νομική αγωγή εναντίον του οποιουδήποτε.

 • Για τους κατόχους αξιογράφων θα γίνεται πρώτα συμψηφισμός των αξιογράφων με τα δάνεια που παραχωρήθηκαν.

 • Τα μερίδια μπορούν να μεταβιβάζονται, να υποθηκεύονται και ανακτούνται από το ταμείο.

 • Το ταμείο δε θα υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία σε σχέση με τα κέρδη του όπως και η πώληση των μεριδίων (κατόπιν έγκρισης του ταμείου) θα είναι αφορολόγητη" src="cid:image002.jpg@01D35307.39D54130" alt="image002.jpg" style="width:8.375in;height:1in;">.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΕθνικόΤαμείοΑλληλεγγύης

1 view0 comments