Τροπολογία για ΜαρωνίτεςΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μαρωνίτες

Το ζήτημα που προέκυψε με την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Μαρωνίτες πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα. Είναι σημαντικό ότι οι Μαρωνίτες θα μπορέσουν με αυτή τη χρηματοδότησή να εξασφαλίσουν καλές συνθήκες διαβίωσης σε περίπτωση που θέλουν να επανεγκατασταθούν στα κατεχόμενα χωριά τους.

Εμείς θεωρούμε τους Μαρωνίτες αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνοκυπριακής κοινότητας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τίθεται εν αμφιβόλω αυτό το ζήτημα και να μην τύχει αξιοποίησης από την τ/κ πλευρά σε σχέση με το εδαφικό.

Πρόταση μας είναι να συγκληθεί ειδική συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στην παρουσία εκπροσώπων της Μαρωνίτικης κοινότητας, έτσι ώστε από κοινού να βρεθεί ο πλέον κατάλληλος τρόπος χρηματοδότησης τους χωρίς τη δημιουργία επικίνδυνων και επιζήμιων προηγούμενων.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Μαρωνίτες #ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο

4 views0 comments