Χαιρετισμός Γ. Λιλλήκα στο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΟΑΑΑναπηρία

Το επίπεδο προόδου ενός κράτους δεν κρίνεται από το ΑΕΠ του αλλά από την ικανότητα του να δώσει πραγματικές ευκαιρίες και δικαιώματα στους ανθρώπους που μια αναπηρία τους φέρνει σε μειονεκτική θέση. Αυτή η φιλοσοφία διέπει την σκέψη μου και αυτή η φιλοσοφία θέλω να γίνει η φιλοσοφία του κράτους μας. Στόχος είναι να αφαιρέσουμε με τις παρεμβάσεις μας τα όποια τεχνικά κωλύματα παρεμποδίζουν ανθρώπους από το να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους, από το να συνεισφέρουν στην εργασία και στην κοινωνία, από το να έχουν μια ποιοτική και αξιοπρεπή ζωή.

Η αναπηρία, είναι μια κατάσταση που αγγίζει πολλούς όταν την συναντήσουν – τα άτομα που έχουν την αναπηρία, τις οικογένειες τους, τους φίλοι τους, τα σχολεία τους και τις κρατικές υπηρεσίες, τις κοινότητες στις οποίες μένουν, την ίδια την κοινωνία μας.

Όταν παρέχεται η κατάλληλη στήριξη με θεραπείες, εκπαίδευση, όταν η Πολιτεία διαμορφώσει τις κατάλληλες υποδομές και ευνοϊκό περιβάλλον διακίνησης και εργασίας, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το άτομο με αναπηρία θα απολαύσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο και ποιότητα ζωής.

Εξαιτίας του μικρού μεγέθους της Κύπρου, πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα εάν έχουμε ολοκληρωμένη στρατηγική και πολιτική βούληση.

Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει για τα άτομα με αναπηρίες στην Κύπρο. Ξέρουμε πως θα το κάνουμε. Ξέρουμε και πόσα περίπου κοστίζει για το κάθε άτομο ανάλογα με τις ανάγκες του. Ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε.

Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι το δημόσιο δεν έχει τις δομές αλλά ούτε και την τεχνογνωσία για να στηρίξει άτομα με αναπηρίες.

Στόχος είναι το δημόσιο να χρηματοδοτεί το κάθε άτομο με αναπηρία, στο 100% των αξιολογημένων αναγκών του.

Είναι ευθύνη της Πολιτείας να διαθέτει μια πλήρη ανάλυση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες με την συλλογή δεδομένων πάνω στην οποία θα βασίζεται ο σχεδιασμός καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο κάθε άτομο ξεχωριστά είτε στην εκπαίδευση, είτε στην ζωή του στην κοινότητα, είτε στην επαγγελματική του αποκατάσταση.

Θέλω να προσφέρουμε στο δικαιούχο άτομο, τη δυνατότητα να αγοράζει υπηρεσίες από εγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες και τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα διαχειρίζονται, εγκεκριμένα από το δημόσιο, προγράμματα.

Αυτό θα δώσει το δικαίωμα της επιλογής στο δικαιούχο άτομο, δικαίωμα το οποίο είναι κατοχυρωμένο από την σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες.

Μεταξύ άλλων στο δικό μου Πρόγραμμα Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα μέτρα και δράσεις:

  1. Αξιολόγηση της λειτουργικότητας και καταχώρηση στοιχείων για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ατόμων στην διαχείριση ατόμου με αναπηρία μέσα από την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

  2. Έγκαιρη παρέμβαση με θεραπείες για ηλικίες από 0-6 ετών με το δικαίωμα επιλογής ειδικών και κέντρων παρέμβασης στις οικογένειες. Κάλυψη στο 100% των δαπανών από το κράτος.

  3. Επέμβαση στην Εκπαίδευση με την σωστή αξιολόγηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και την εντατική και συστηματική εκπαίδευση τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο έργο τους.

  4. Αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρίες καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Κάλυψη στο 100% των δαπανών για να έχει το άτομο ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής.

Πιο αναλυτικά η πολιτική και η δράση μας θα σας δοθεί γραπτώς.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Αναπηρίες #ΠΟΑΑ

0 views0 comments