20 + 1 προτάσεις της Συμμαχίας Πολιτών για πάταξη της διαφθοράς

Πακέτο με 21 ολοκληρωμένες προτάσεις με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και διαπλοκής στην Κύπρο, απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, στον Πρόεδρο της Βουλής, Αδάμο Αδάμου.

«Όσα τεκταίνονται τα τελευταία χρόνια, φανερώνουν την ηθική (συν τοις άλλοις) χρεοκοπία του Κράτους, την κατάπτωση των θεσμών και την γενικότερη παθογένεια του αναχρονιστικού μας συστήματος (κρατικού και πολιτικού) που δεν είναι άλλη από τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ως αποτέλεσμα τούτου είναι η απαξίωση από τους πολίτες της πολιτικής, των θεσμών, των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή που απέστειλε ο Γιώργος Λιλλήκας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε και στο παρελθόν ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων, τ' οποίο δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε ούτε από την Κυβέρνηση ούτε από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.


Οι 21 προτάσεις που απέστειλε σήμερα μ’ επιστολή ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη:


Πρώτο: Προτάσεις για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους και


Δεύτερο: Προτάσεις για Μεταρρύθμιση του Πολιτικού Συστήματος μέσα από την εμβάθυνση της Δημοκρατίας.


Α’ Μέρος: Μεταρρύθμιση του Κράτους


1. Καθιέρωση της Αξιοκρατίας

Η αναξιοκρατία και το ρουσφέτι είναι μια από τις πηγές που τροφοδοτούν το σύστημα των πελατειακών σχέσεων, την εξάρτηση και την ανταπόδοση μέσα από το σύστημα της διαπλοκής. Ταυτόχρονα, συμβάλει στην αναποτελεσματικότητα του Κράτους στην εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και στην άσκηση αποτελεσματικών ελέγχων.

Για να επιτύχουμε την αξιοκρατία στις προαγωγές πρέπει να καθοριστούν μετρήσιμα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων και ημιδημόσιων υπαλλήλων. Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση να γίνεται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 100, με στόχο να τερματιστεί η πρακτική της ισοπέδωσης του τύπου «όλοι εξαίρετοι». Οι αξιολογούντες λειτουργοί να φέρουν προσωπική ευθύνη για την αξιολόγηση τους και να αξιολογούνται από τους υφιστάμενους τους.


2. Διοικητικά Συμβούλια και Ανεξάρτητες Αρχές

Για τους διορισμούς Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ή Ανεξάρτητων Αρχών, να καθοριστούν με Νόμο τα προσόντα που πρέπει να πληρούνται και να συσταθεί Ανεξάρτητη Επιτροπή στην οποία να απευθύνεται όποιος ενδιαφέρεται για διορισμό στους Οργανισμούς και στις Ανεξάρτητες Αρχές. Να απαγορευτεί η υποβολή καταλόγου από τα κόμματα. Τα μέλη των Ημικρατικών και των Ανεξάρητων Αρχών να φέρουν προσωπική αστική και ποινική ευθύνη, για τις αποφάσεις τους.

Οι επιλεγέντες για διορισμό να περνούν από δημόσια ακρόαση.


3. Για εκσυγχρονισμό των Θεσμών προτείνουμε όπως:

α. Γενική Εισαγγελία

Ο Γενικός, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και η Γενική Εισαγγελία, με μειωμένο προσωπικό, να διατηρήσουν το καθεστώς του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες που αφορούν την άσκηση ή αναστολή ποινικών διώξεων να μεταφερθούν σε ένα ανεξάρτητο Σώμα Εισαγγελέων, το οποίο να διορίζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

β. Βουλή

· Να τηρείται ονομαστική παρουσία και να δημοσιοποιούνται επί μηνιαίας βάσης οι παρουσίες των Βουλευτών.

Οι αδικαιολόγητες απουσίες να επιφέρουν μείωση στη μισθοδοσία των Βουλευτών.

· Να καθοριστεί με Νομοθεσία οροφή 3 θητειών για τους Βουλευτές.

· Να ρυθμιστεί νομοθετικά το Ασυμβίβαστο με κυρώσεις για όποιους το παραβιάζουν.

· Η μη δήλωση συμφέροντος από Βουλευτή για υπό συζήτηση και ψήφιση Νομοσχεδίου ή Πρότασης Νόμου να οδηγεί σε κυρώσεις.


4. Όσον αφορά στην πάταξη της γραφειοκρατίας προτείνουμε:

α. Την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β. Απλοποίηση των διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης

γ. Κατάργηση Πολεοδομικής Άδειας και της Άδειας Οικοδομής με την ανάληψη ευθύνης από τον μελετητή του έργου.


5. Για την επίτευξη της Διαφάνειας προτείνουμε εφαρμογή της αρχής «Όλα στο Φως»

α. Να καθιερωθεί ο θεσμός της διαφάνειας, σύμφωνα με τον οποίο η Αρχή της Ανοικτής και Δημόσιας Ακρόασης θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και να διαχέει την λειτουργία των οργανισμών κοινής ωφελείας και όχι μόνο.

Οι συνεδρίες των Διοικητικών Συμβουλίων και επιτροπών να είναι ανοικτές στα Μέλη του Συμβουλίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

β. Οι συνεδρίες των Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων Συμβουλίων να μεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων να αναρτώνται σε ιστοσελίδα.


6. Για τις ευθύνες του Κράτους έναντι του Πολίτη προτείνουμε:

Με νομοθετική ρύθμιση να επιβάλλονται κυρώσεις εκεί όπου δεν εφαρμόζονται, παραγνωρίζονται ή δεν εκτελούνται οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου από Υπουργούς, Μέλη των Δ.Σ. Ημικρατικών Οργανισμών, Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών ή δημόσιους λειτουργούς. Εκκρεμεί Πρόταση Νόμου της Συμμαχίας Πολιτών στη Βουλή.


Β’ ΜΕΡΟΣ: Μεταρρύθμιση του Πολιτικού Συστήματος/ Εμβάθυνση της Δημοκρατίας


1. Εισαγωγή του Ανακλητού

· Να δοθεί η νομική δυνατότητα στους πολίτες, με δημοκρατικές διαδικασίες να ανακαλούν τους εκλελεγμένους αντιπρόσωπους τους (Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Βουλευτές, Δημάρχους κλπ) πριν τη λήξη της θητείας τους.


2. Πάταξη της διαφθοράς με:

α. Τροποποίηση του «Πόθεν Έσχες» Πολιτειακών Αξιωματούχων με τη δημιουργία ανεξάρτητης Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία να διαθέτει ερευνητικές εξουσίες.

Η δήλωση των Πολιτειακών αξιωματούχων να υποβάλλεται από εγκεκριμένο λογιστή βάση των διεθνών προτύπων.

β. Δημιουργία Νομοθετημένου Συμβούλιου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

γ.Για τη Χρηματοδότηση των κομμάτων να υιοθετηθούν με Νομοθεσία όλες οι εισηγήσεις που περιέχονται στην Έκθεση GRECO. Να μελετηθεί η δυνατότητα πλήρους χρηματοδότησης των κομμάτων από το κράτος, βάση μιας συμφωνημένης δομής, δεδομένου ότι η αποδοχή της όποιας εισφοράς από εταιρείες ή πολίτες θα καταστεί ποινικό αδίκημα για την ηγεσία του κόμματος.


3. Εισαγωγή του Θεσμού του Δημοψηφίσματος

Να δημιουργηθεί το Νομοθετικό πλαίσιο που θα επιβάλλει στην εκάστοτε Κυβέρνηση τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για τη λήψη απόφασης από τον ίδιο το λαό για πολιτικές σε ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα.


4. Συμμετοχή των Πολιτών

Τα Νομοσχέδια και οι Προτάσεις Νόμου, να αναρτώνται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, για να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται αλλά κυρίως να μπορούν να υποβάλλουν τις δικές τους παρατηρήσεις και προτάσεις, εντός 15 ημερών.


5. Οριζόντια Ψηφοφορία

Οι 14 από τους 56 Βουλευτές, δηλαδή το 25% να εκλέγονται με τη μέθοδο της Οριζόντιας Ψηφοφορίας σε επαρχιακό επίπεδο.


6. Αυτόματη εγγραφή όσων κλείνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους στον εκλογικό κατάλογο.