7 άμεσα μέτρα για μείωση της ανεργίαςΓιώργος Λιλλήκας

Η ανεργία δημιουργεί σωρεία κοινωνικών και ανθρωπιστικών προβλημάτων. Η ανεργία οδηγεί τους νέους επιστήμονες μας στη μετανάστευση. Στερεί τις σπουδές σε παιδιά που μπορούν και θέλουν να σπουδάσουν. Στερεί το αναγκαίο εισόδημα από οικογένειες με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες των παιδιών τους.

Το πρόβλημα της ανεργίας για να λυθεί θα πρέπει να πετύχουμε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για αυτό θα δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για προσέλκυση επενδύσεων, απλοποιώντας διαδικασίες και παράλληλα παρέχοντας ουσιαστικά κίνητρα για προσέλκυση ξένων εταιρειών και επενδύσεων.

Προτεραιότητα της διακυβέρνησης μας είναι η άμεση λήψη μέτρων τα οποία μπορούν σε σύντομο χρόνο να απαμβλύνουν το πρόβλημα της ανεργίας. Ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω:

1. Θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού

Σήμερα υπάρχει κατώτατος μισθός για οκτώ επαγγέλματα. Θα επεκτείνουμε το θεσμό του κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα. Ο κατώτατος μισθός θα είναι ανάλογος της δυσκολίας των επαγγελμάτων και των ακαδημαϊκών προσόντων που απαιτούνται.

Αυτό θα έχει τα εξής θετικά αποτελέσματα:

α. Τερματισμός εκμετάλλευσης των νέων

Σήμερα κάποιοι επιτήδειοι εργοδότες εκμεταλλεύονται τους νέους προσφέροντας τους μισθούς των 500 και 600 ευρώ. Αυτή η εκμετάλλευση θα τερματιστεί. Οι νέοι μας θα αμείβονται με αξιοπρεπείς μισθούς για να μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρα τους.

β. Μείωση αριθμού ξένων εργατών

Ο καθορισμός κατώτατου μισθού δεν θα επιτρέπει στους εργοδότες να εργοδοτούν ξένους ή κοινοτικούς εργαζομένους με εξευτελιστικούς μισθούς αποκλείοντας τους Κύπριους εργαζόμενους.

2. Κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων

Θα καθοριστούν με Νόμο επαγγελματικά προσόντα για όλα τα επαγγέλματα. Αυτό θα περιορίσει τον αριθμό των ανειδίκευτων κοινοτικών εργαζομένων, αφού οι Ευρωπαϊκές οδηγίες επιτρέπουν σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει επαγγελματικά προσόντα τα οποία θα πρέπει να πληροί κάποιος κοινοτικός για να εργαστεί.

3. Πρόωρες αφυπηρετήσεις από το Δημόσιο και την Εκπαίδευση

Κατάργηση της αποκοπής της σύνταξης κατά 12% για όσους αφυπηρετούν πριν τα 65 χρόνια. Αυτό θα επιτρέψει σε αριθμό δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών να πάρουν πρόωρη αφυπηρέτηση, ανοίγοντας θέσεις για νέους επιστήμονες.

Το Δημόσιο θα έχει εξοικονομήσεις αφού, αυτοί που θα αφυπηρετήσουν είναι λόγω πολλών χρόνων υπηρεσίας, υψηλόμισθοι ενώ οι νέοι θα προσληφθούν σε χαμηλότερες κλίμακες.

  1. Απόκτηση 2 χρόνων εμπειρίας και απασχόλησης

Εφαρμογή ειδικού προγράμματος από την ΑΝΑΔ με επιδότηση μισθού για εργοδότηση 2 χρόνων, για νέους επιστήμονες.

Στα δυο χρόνια ο νέος θα αποκτήσει σημαντική εμπειρία ενώ ο εργοδότης έχει περισσότερες πιθανότητες (περισσότερους λόγους) να τον κρατήσει μετά από δυο χρόνια παραγωγικής συνεργασίας.

  1. Εκκολαπτήρια επιχειρήσεων / νεανική επιχειρηματικότητα

Επαναφορά του θεσμού εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων με ελκυστικά κίνητρα και επιδοτήσεις για να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Εισαγωγή νέου Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας που θα στοχεύει στην επιδότηση από το Κράτος νέων οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η επιδότηση θα φτάνει μέχρι το 75% της αναγκαίας επένδυσης με ανώτατο όριο τις 100 χιλιάδες ευρώ.

  1. Τερματισμός της εργοδότησης συνταξιούχων στο Δημόσιο

Τερματισμός της εργοδότησης με συμβόλαια συνταξιούχων στο Δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. Οι όποιες ανάγκες θα καλύπτονται από νέους.

  1. Πάταξη της αδήλωτης εργασίας

Αύξηση των ποινών με εξώδικα για όσους εργοδοτούν παράνομα. Για τους ελέγχους θα προσληφθούν νέοι άνεργοι επιστήμονες με συμβόλαια. Οι νέοι που θα ασκούν τους ελέγχους θα έχουν κίνητρο για καταγγελία όσων παρανομούν έτσι ώστε να μπει τάξη.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΓιώργοςΛιλλήκας #Ανεργία

0 views0 comments