Σχέδιο Εστία

Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, παρόντος του Υπουργού Οικονομικών, συζητήθηκε το Σχέδιο Εστία. Καταρχήν ως Συμμαχία Πολιτών θέλουμε να προτρέψουμε τους δανειολήπτες να κάνουν αίτηση στο Σχέδιο Εστία.


Θέλουμε όμως να επισημάνουμε πως εκκρεμεί μια Πρόταση μας από το τέλος του 2018 έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι να στηριχτούν και όσοι δανειολήπτες ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους και εμπίπτουν στα οικονομικά κριτήρια του Σχεδίου Εστία. Δυστυχώς σήμερα μας λέχθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο της Κυβέρνησης για στήριξη των συνεπών δανειοληπτών οι οποίοι εμπίπτουν στα οικονομικά και άλλα κριτήρια του Σχεδίου Εστία.


Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν δεύτερες σκέψεις. Δεν πρέπει να στείλουμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι όσοι ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους και στερήθηκαν από την ποιότητα της ζωής τους για να εξυπηρετούν τα δάνεια τους, αυτή η Πολιτεία αντί να τους επιβραβεύσει θα τους τιμωρήσει.


Ήδη στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί τους τελευταίους μήνες ένα σχέδιο για τους συνεπείς δανειολήπτες και θεωρούμε ότι τράπεζες, Κυβέρνηση και Βουλή θα πρέπει να εξεύρουν παρόμοια σχέδια έτσι ώστε να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτή η Πολιτεία δεν επιβραβεύει την ασυνέπεια εις βάρος της συνέπειας.


Ανδρέας Αποστόλου

Εκπρόσωπος Τύπου

Συμμαχίας Πολιτών

13 views0 comments