Λήπτες ΕΕΕ - Επιχορήγηση ενοικίου στέγασης

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη της Συμμαχίας Πολιτών, ενημερώνει τους λήπτες ΕΕΕ που παίρνουν επιχορήγηση  μέρος του ενοικίου για τη στέγαση τους ότι,  στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων / σπιτιών,  αρνούνται να ανανεώσουν τα ενοικιαστήρια συμβόλαια τους, να ενημερώνουν έγκαιρα,  γραπτώς την Υπηρεσία ΕΕΕ και να αναφέρουν και τους λόγους που επικαλούνται οι ιδιοκτήτες για την μη ανανέωση του. Με τον τρόπο αυτό δεν θα τους αποκόπτεται η χορηγία ενοικίου κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη έτσι ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα έξωσης τους λόγω μη καταβολής του ενοικίου.


Η ανακοίνωση αυτή γίνεται κατόπιν αρκετών παραπόνων από λήπτες ΕΕΕ στο Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη της Συμμαχίας Πολιτών  ότι, αρκετοί ιδιοκτήτες σπιτιών / διαμερισμάτων δεν ανανεώνουν τα ενοικιαστήρια συμβόλαια στους λήπτες ΕΕΕ με στόχο να τους κάνουν έξωση για να διαπραγματευτούν με άλλους πιο ψηλό ενοίκιο με αποτέλεσμα οι λήπτες ΕΕΕ που ενοικιάζουν να θυματοποιούνται.

Συμμαχία Πολιτών

Λεωφ. Λεμεσού 67

Αγλαντζιά, Λευκωσία

Κύπρος

Τ. (357) 22 282 000

Φ. (357) 22 282 200

info@symmaxiapoliton.org

  • Συμμαχία Πολιτών
  • Συμμαχία Πολιτών
  • Συμμαχία Πολιτών

Copyright © 2020 - Συμμαχία Πολιτών. All rights reserved.  Πολιτική Απορρήτου και Όροι Χρήσης