Η Συμμαχία Πολιτών για κρατικές εγγυήσεις

Η Συμμαχία Πολιτών συμφωνεί με το να πραγματοποιηθεί συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά στις κρατικές εγγυήσεις, στην αυριανή συνεδρία των αρχηγών των κομμάτων.

Το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις πρέπει όντως να συζητηθεί και να προωθηθεί στην Ολομέλεια με τη μορφή του κατ’ επείγοντος, καθώς θ’ αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για ένεση ρευστότητας σε επιχειρήσεις και εργαζομένους.


Παράλληλα όμως τονίζουμε ότι η οικονομική βοήθεια σ’ επιχειρήσεις και εργαζομένους μέσω κρατικών εγγυήσεων θα πρέπει να διέπεται από απόλυτη διαφάνεια ενώ ύψιστη προτεραιότητα πρέπει ν’ αποτελεί ο έλεγχος σε σχέση με το ποιοι θα πάρουν τα εν λόγω δάνεια από τις τράπεζες, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος.


Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, σ’ επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών σε σχέση με το νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων, προχώρησε σε σειρά προτάσεων, οι οποίες δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, αλλά ταυτόχρονα καθιερώνουν μια διαφανή διαδικασία, επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που ήταν συνεπείς έναντι των υποχρεώσεων τους και συμβάλλουν στη μείωση του ρίσκου για ζημιές στο κράτος.


Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:


1. Διαφάνεια και έλεγχος:

Εισηγούμαστε τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης στην οποία να μετέχουν ένας εκπρόσωπος από το Γενικό Λογιστήριο, την Ελεγκτική Υπηρεσία και την Κεντρική Τράπεζα.

Η Επιτροπή αυτή να υποβάλλει στην Κυβέρνηση και στη Βουλή έκθεση ανά τρίμηνο αναφορικά με τον βαθμό υλοποίησης του προγράμματος, την ορθή διαχείριση από μέρους των Τραπεζών και αργότερα το βαθμό αποπληρωμής των δανείων. Αυτό προϋποθέτει ρητή υποχρέωση των τραπεζών να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα.


2. Ύψος δανείου

Θεωρούμε σκόπιμο, όπως πέραν της φόρμουλας που έχετε συμπεριλάβει, καθοριστεί ανώτατο ποσό δανείου ανά επιχείρηση.

Σκοπός μας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διασπορά για να καλυφθούν όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις.


3. Δικαιούχοι νέων δανείων

Στο άρθρο 6 του Νομοσχεδίου εισηγούμαστε τις ακόλουθες αλλαγές:

α. Η προϋπόθεση να μην «ήταν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019…» (6.(1)), πρέπει να αναφέρεται στην 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο λόγος είναι ότι μπορεί την 31/12/2019 να μην ήταν προβληματική αλλά σήμερα να έχει πλέον καταστεί μη βιώσιμη, ακόμη κι αν της παραχωρηθεί δάνειο.

β. Αναφορικά με την προϋπόθεση να «έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση» τις φορολογικές του υποχρεώσεις, Άρθρο 6(2), θεωρούμε ότι η αναφορά «σε ρύθμιση» ανοίγει παράθυρο εκμετάλλευσης από επιχειρήσεις με ιστορικό ασυνέπειας έναντι των υποχρεώσεων τους.

Δεν θα θέλαμε, επιχειρήσεις οι οποίες για χρόνια δεν διευθετούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, να ξεκινήσουν μίαν ανειλικρινή «διαδικασία ρύθμισης» απλά και μόνο για να εξασφαλίσουν δάνειο με κυβερνητική εγγύηση.

Εναλλακτικά θα μπορούσε να μπει ως προϋπόθεση «η βεβαίωση ότι βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης πριν την 31η Ιανουαρίου 2021».