Ε.Ε και Τουρκία

Χαιρετίζουμε τις αποφάσεις του  Ευρωπαϊκού Συμβούλιου με τις οποίες  προειδοποιεί την Τουρκία με στοχευμένα μέτρα στο κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθετήθηκε από τους 28 της ΕΕ. Αυτό αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα. Όμως μέχρι να παρθούν μέτρα και ποια θα είναι αυτά τα μέτρα υπάρχει πολύς και κρίσιμος δρόμος που πρέπει να διανύσουμε.


Για αυτό και η Κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει να:


1. Θέσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

2.Φροντίσει όπως η Επιτροπή άμεσα ετοιμάσει και καταθέσει πρόταση μέτρων στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να φροντίσει ώστε τα μέτρα που θα προταθούν να είναι αποτελεσματικά και να δημιουργούν πραγματικό κόστος στην Τουρκία.

3. Εργαστεί παρασκηνιακά έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη συναίνεση όλων των κρατών μελών και ιδιαίτερα της Γερμανίας χρησιμοποιώντας όλα τα ατού που διαθέτει.


Γιώργος Λιλλήκας - Πρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών