ΓεΣΥ - Καλούμε τους πολίτες να το στηρίξουν και θωρακίσουν

Έρευνα που παρουσιάζει η εφημερίδα «Σημερινή» φανερώνει την ικανοποίηση της συντριπτικής μερίδας των πολιτών από την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Ενδεικτικά το 73% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η λειτουργία του νέου συστήματος θα προχωρήσει ομαλά, το 70% θεωρούν ότι το ΓεΣΥ είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, ενώ το 91% δηλώνουν αισιοδοξία ότι θα βελτιωθεί το παρεχόμενο επίπεδο Υγείας στην Κύπρο.


Ως Συμμαχία Πολιτών πιστέψαμε εξ αρχής και συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του ΓεΣΥ. Πρόκειται για ένα χρέος της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες του. Πρόκειται για ένα σύστημα υγείας που αποκαθιστά την ισότητα και τη δικαιοσύνη όσον αφορά στην ισότιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αφού πλέον δεν αποτελεί προνόμιο μόνο των οικονομικά εύρωστων ομάδων και όσους οι ασφαλιστικές εταιρείες αποδέχονται να ασφαλίσουν.


Θα ήταν αφύσικο μια τόσο μεγάλη και σημαντική μεταρρύθμιση να μην αντιμετωπίσει στην αρχή προβλήματα ή να μην παρατηρηθούν λάθη. Όμως όταν υπάρχει πραγματική βούληση και η αντίληψη ότι  υγεία είναι αγαθό που πρέπει να προσφέρεται σε όλους καθολικά και ισότιμα, θα βρεθούν οι λύσεις και οι διορθωτικές κινήσεις για να βελτιωθεί το ΓεΣΥ.


Ως Συμμαχία Πολιτών με υπομονή και επιμονή θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε γόνιμες Προτάσεις και εισηγήσεις για διόρθωση ή βελτίωση του ΓεΣΥ. Καλούμε τους πολίτες να συνεχίζουν να στηρίζουν το ΓεΣΥ και όσους λειτουργούς Υγείας εντάσσονται σε αυτό. Η δική τους έμπρακτη στήριξη και πίεση οδήγησε στην εφαρμογή του ΓεΣΥ.


Η στήριξη και η θωράκιση της κατάκτησης αυτής από τους πολίτες θα οδηγήσει και στην επιτυχή εφαρμογή του κόντρα σε όσους ακόμη και σήμερα βάζουν εμπόδια.


Ανδρέας Αποστόλου - Εκπρόσωπος Τύπου Συμμαχίας Πολιτών

0 views0 comments