Ασφάλεια γηπέδων - Κάρτα φιλάθλου

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης των ποδοσφαιρικών μας σταδίων, λαμβανομένου υπόψη ότι παρόμοιες εκθέσεις πρέπει να δημοσιοποιηθούν για όλους τους αθλητικούς χώρους, ως Συμμαχία Πολιτών επιθυμούμε να τονίσουμε την ανάδειξη των βαθύτερων αιτιών απουσίας φίλαθλου κοινού από τα αθλητικά γήπεδα.


Η απουσία επαρκών και ασφαλών υποδομών παρουσιάζεται ξεκάθαρα στην εν λόγω έκθεση που φανερώνει τους πραγματικούς λόγους που ο κόσμος δεν προσέρχεται στα γήπεδα. Χώροι εστίασης, χώροι υγιεινής, στάθμευσης είναι είτε υποβαθμισμένοι ή ανύπαρκτοι. Υποδομές και υπηρεσίες φιλοξενίας παρουσιάζονται υποβαθμισμένες και προκαλούν ταλαιπωρία αντί εξυπηρέτηση.


Η ασφάλεια των αθλητών και των θεατών, σε κάποιες περιπτώσεις, τίθενται εν αμφιβόλω, τη στιγμή που τα περισσότερα γήπεδα μας δεν προσφέρουν καν κάλυψη στους θεατές από δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Αυτά ακριβώς αποτρέπουν τη μαζική προσέλευση, ενώ δεδομένη είναι και η ανάγκη να εξεταστεί το γενικότερο πλαίσιο τιμολόγησης των υπηρεσιών, διασφάλισης της αξιοπιστίας τους προϊόντος και δημιουργία σχέσης αμοιβαίου οφέλους μεταξύ της αθλητικής βιομηχανίας και του φίλαθλου κοινού. 


Όταν οι υποδομές και εγκαταστάσεις βελτιωθούν, όταν οι υπηρεσίες ευθυγραμμιστούν με τις ανάγκες των θεατών και η σχέση ποιότητας-τιμολόγησης γίνει πιο συμβατή, τότε το φίλαθλο κοινό θα επιστρέψει μαζικά στα γήπεδα, χωρίς η ταυτοποίηση (κάρτα φιλάθλου ή άλλο παρόμοιο μέτρο) να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα. Μέχρι τότε, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα μέτρα που ήδη λειτουργούν και να επενδύσουμε πόρους στα προβλήματα που αναφέρονται πιο πάνω.  


Ανδρέας Θεμιστοκλέους - Αντιπρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών

9 views0 comments