Αποτελέσματα Παγκυπρίων εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων για άλλη μια χρονιά είναι απογοητευτικά. Σε δώδεκα μαθήματα μεταξύ των οποίων τα Ελληνικά, η Ιστορία, η Χημεία, η Φυσική και τα Μαθηματικά οι μέσοι όροι δεν ξεπέρασαν την βάση. Αναπόφευκτα αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να ταρακουνήσουν το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρειάζεται εκ βάθρων ανασχεδιασμό.


Ως Συμμαχία Πολιτών πιστεύουμε ότι επιβάλλεται συλλογικά και υπεύθυνα να καθοριστεί ένα νέο κοινό όραμα για την παιδεία μας που θα εδράζεται στην αλλαγή φιλοσοφίας. Ένα όραμα που να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα και προκλήσεις.


Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να αναπτύσσει δεξιότητες, να καλλιεργεί την κουλτούρα της έρευνας, την κριτική σκέψη κι όχι την παπαγαλία. Σ ένα τέτοιο σχολείο οι εξετάσεις θα είναι εξετάσεις κρίσης κι όχι αποστήθισης.


Η εκπαίδευση μας πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία ατόμων με απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στη δημιουργία ολοκληρωμένων και ευτυχισμένων ανθρώπων με ευαισθησίες για τους συνανθρώπους τους και για συμμετοχή στα κοινά.


Ρένα Γιαβάση - Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου Συμμαχίας Πολιτών

17 views0 comments