Απεργία ΤΑΕΠ

Η σημερινή απεργία των ΤΑΕΠ αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Ασφαλώς και όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στα απεργιακά μέτρα αλλά αυτό πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο ιδιαίτερα για τέτοιου είδους νευραλγικούς τομείς όπως είναι οι Πρώτες Βοήθειες.


Είναι φυσικό με την εφαρμογή του ΓεΣΥ το οποίο δίνει πολύ ικανοποιητικές αμοιβές και ωφελήματα στους ιατρούς που θα ενταχθούν να είχαμε παραιτήσεις γιατρών από το δημόσιο για να ενταχθούν στο ΓεΣΥ. Και όλοι συμφωνούμε πως τα μεγαλύτερα προβλήματα τώρα εντοπίζονται στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών.


Ως Συμμαχία Πολιτών έχουμε καταθέσει τόσο προς τον Υπουργό Υγείας όσο και προς τον ΟΚΥΠΥ αλλά και την ΠΑΣΥΚΙ μια σειρά από εισηγήσεις σοβαρών κινήτρων που θα διασφαλίσουν την παραμονή έμπειρου ιατρικού προσωπικού που διαθέτουν τα κρατικά μας νοσηλευτήρια αλλά και προσέλκυση νέου.


Με το ΓεΣΥ θα βελτιωθεί η σημερινή εικόνα των Νοσοκομείων μας, το οποίο θα τα αποφορτίσει. Παράλληλα όμως, η διοικητική και οικονομική τους αυτονόμηση θα δώσει την ευκαιρία στα Νοσοκομεία μας να εισέλθουν στο νέο καθεστώς ανταγωνισμού με επιτυχία παραμένοντας ο στυλοβάτης του Γενικού Συστήματος Υγείας.


Συνεπώς, ο ΟΚΥΠΥ θα πρέπει μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό να καταγράψει τις ανάγκες τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχουν σε κάθε κρατικό νοσηλευτήριο και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να ξεκινήσει η κάλυψη αυτών των αναγκών. και από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε.


Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε πως τα προβλήματα δεν επιλύονται με αχρείαστη ένταση και με αποφάσεις που στο τέλος της ημέρα τιμωρούν τους πολίτες. Για αυτό και καλούμε όλες τις πλευρές να προσέλθουν άμεσα σε διάλογο.

9 views0 comments