Ανεξεταστέα μαθήτρια με σύνδρομο Down

Είναι με θλίψη αλλά και αγανάκτηση που γινόμαστε μάρτυρες των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ειδική Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται τα παιδιά με ειδικές ικανότητες.


Αυτή τη φορά στο φως της δημοσιότητας ήρθε το περιστατικό με την 13χρονη μαθήτρια με σύνδρομο Down η οποία έμεινε ανεξεταστέα στο μάθημα των μαθηματικών γιατί δεν της έδωσαν τη δυνατότητα να εξεταστεί σε ένα διαφοροποιημένο δοκίμιο, ως όφειλαν να πράξουν.


Τα προβλήματα στην Ειδική Εκπαίδευση είναι επαναλαμβανόμενα χωρίς ποτέ κάποιος αρμόδιος να τιμωρηθεί για την αδιαφορία που επιδεικνύει.


Είναι με απογοήτευση που διαπιστώνουμε ότι, η Πολιτεία αρνείται να επικεντρωθεί στην ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Παιδείας και τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων όλων των παιδιών μας στην πρόσβαση σε Δημόσια, δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση.

Ανεξεταστέα μαθήτρια φορά με σύνδρομο Down
Κύπρος παιδεία

13 views0 comments