Αναπομπή νόμου περί εκποιήσεων

Η πρόταση που συνυπέγραψε η Συμμαχία Πολιτών για τις εκποιήσεις και ψήφισε σε Νόμο η Βουλή, είναι ουσιαστικά μια πρόταση που υιοθετεί την οδηγία της Κεντρικής τράπεζας προς τις Εμπορικές τράπεζες για το πως πρέπει να προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις δανείων.


Μάλιστα η συγκεκριμένη  οδηγία δυστυχώς δεν ακολουθείται από τις εμπορικές τράπεζες και ακόμη χειρότερα η Κεντρική τράπεζα δεν επιβλέπει και δεν αναγκάζει τις τράπεζες να εφαρμόσουν τις οδηγίες.


Συνεπώς θεωρούμε άστοχη την αναπομπή από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη μιας Πρότασης που βασίζεται στις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.


Γραφείο Τύπου Συμμαχίας Πολιτών

3 views0 comments