Έλεγχος ΕΠΑ σε ΠΙΣ

Έχουμε σαν Πολιτεία δημιουργήσει ανεξάρτητες αρχές και ανεξάρτητους θεσμούς με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Από την Πολιτεία έχει ανατεθεί στην ΕΠΑ να ερευνά κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και να παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει στρέβλωση σε βάρος του καταναλωτή. Δεν γνωρίζω γιατί και για ποιο σκοπό η ΕΠΑ έχει ξεκινήσει αυτήν την έρευνα. Εάν είναι για να διερευνήσει κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί παρεμβάσεις που στρεβλώνουν ή δημιουργούν στρεβλωτικό ανταγωνισμό, τότε η ενέργεια της είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Εάν από την έρευνα αποδειχθεί ότι ασχολήθηκε με άλλα ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με τον υγιή ανταγωνισμό τότε θα κριθεί αρνητικά η ΕΠΑ γιατί ξέφυγε του ρόλου της.


Πρέπει και οι εταιρείες και οι Οργανισμοί και τα πολιτικά κόμματα και οι ίδιοι οι πολίτες να αλλάξουμε κουλτούρα και προσέγγιση. Όλοι όταν ερωτώνται, τάσσονται ενάντια στο ρουσφέτι. Αλλά ενάντια στο ρουσφέτι που αφορά άλλους. Όταν μας αφορά εμάς τους ίδιους είναι καλό το ρουσφέτι. Όλοι τάσσονται υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού και όλοι θέλουν να γίνονται έρευνες απέναντι σε εταιρείες για το κατά πόσο δημιουργούν σχήματα μονοπωλιακά.


Όταν όμως μας ερευνούν εμάς οι ελεγκτικές αρχές, αντιδρούμε. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει να αφεθούν ελεύθερες, χωρίς κομματικές ή κυβερνητικές παρεμβάσεις να επιτελέσουν το έργο τους. Πρέπει επίσης να αποδεχτούμε και ως πολίτες και ως πολιτικά πρόσωπα και ως επαγγελματίες ή εταιρείες ότι οι νόμοι ισχύουν για όλους το ίδιο. Όλοι είμαστε ίσιοι απέναντι στο νόμο. Έχουμε ίσα δικαιώματα αλλά έχουμε και ίσες υποχρεώσεις.


Γιώργος Λιλλήκας - Πρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών

8 views0 comments