​Θέματα προς συζήτηση

03.12.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Η συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και Ελληνικής Τράπεζας. Η εγγύηση δανείων και οι επιπτώσεις στο κράτος.

28.11.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Το καθεστώς εργοδότησης βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού στα δημοτικά σχολεία και δημόσια νηπιαγωγεία.

23.09.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λήπτες ΕΕΕ από την διαδικασία εξεύρεσης εργασίας και τους καθιστά ακούσια άνεργους χάνοντας το δικαίωμα τους για το επίδομα ΕΕΕ.»

17.09.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λήπτες ΕΕΕ από την διαδικασία εξεύρεσης εργασίας και τους καθιστά ακούσια άνεργους χάνοντας το δικαίωμα τους για το επίδομα ΕΕΕ.»..

17.09.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Η ανάγκη μετατροπής όλων των δημοσίων σχολείων σε ολοήμερα. (9.10.2019)

16.04.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θεσμοθέτηση της άδειας Πατρότητας, της γονικής άδειας και της άδειας φροντίδας και η υποχρέωση των κρατών μελών για εναρμόνιση εντός τριών χρόνων.

05.04.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Η διαφοροποίηση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων για Έργα Αξίας μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου όπως έχει αποφασιστεί από το Υπουργικού Συμβούλιο στις 24.10.2018(Αρ.86.013) και τα προβλήματα που δημιουργεί στους Εργολάβους.

1 / 1

Please reload