Επαρχιακή Συμβούλιο

ΠΑΦΟΥ

Πρόεδρος

Χριστόδουλος Στυλιανίδης

Αναπλ. Πρόεδρος

Κώστας Χριστοδούλου

Αντιπροέδροι

Ευθύμιος Ιωαννίδης

Χριστάκης Αναστασίου

Αγάπιος Αγαπίου

Διευθυντής  Οικονομικών Θεμάτων

Γεωργία Ζυμπουλάκη

Μέλη Επαρχιακού Συμβουλίου

Ανδρέας Καρεσίου, Ανδρέας Νικολαϊδης, Ανδρούλλα Αντωνιάδου Γέρου, Κυριάκος Κωνσταντίνου, 

Μαρία Αιμιλίου, Μάριος Ζυμπουλάκης, Χριστόδουλος Ζαχαριάδης

Τεπελενίου 1, Γρ. 101

8010 Πάφος

Τηλ. 26 270 515, Φαξ 26 221 170

pafos@symmaxiapoliton.org