Θέσεις & Προτάσεις

Τεκμηριωμένες και ξεκάθαρες Θέσεις & Προτάσεις της Συμμαχίας Πολιτών για το Κυπριακό, την Οικονομία, την Υγεία, την Παιδεία και γενικά θέματα που αφορούν την Κοινωνία και τους πολίτες της πατρίδας μας. Αυτές είναι οι επίσημες μας Θέσεις και Προτάσεις όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και εγκριθεί από τα συλλογικά όργανα του Κινήματος.

Κυπριακό
Πρόβλημα

Ενέργεια και

Φυσικό Αέριο

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

Υγεία και

εφαρμογή του ΓΕΣΥ

Η Ευρώπη

που θέλουμε

Πολύτεκνη

Οικογένεια

Μεταρρύθμιση

του Κράτους

Άτομα με

νοητική αναπηρία