Συμμαχία Πολιτών Μεταρρύθμιση

Τοπική

Αυτοδιοίκηση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επηρεάζει ουσιαστικά την καθημερινή ζωή όλων μας. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είχε ανέκαθεν βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα. Σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αναλάβει νέο ρόλο και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η κοινωνία, στηρίζοντας τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί πιο εύκολα να αφουγκράζεται τις έγνοιες, τα προβλήματα και τις προσδοκίες των ανθρώπων. Μπορεί να προσφέρει αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Μπορεί να αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Μπορεί να μετατρέπει τις πόλεις και τις κοινότητες σε συστατικά μέρη συμμετοχικής δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής.

 

Για τη Συμμαχία Πολιτών οι κύριες παράμετροι που πρέπει να διέπουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι:

 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 • Μείωση του οικονομικού κόστους που καταβάλλουν οι πολίτες.

 • Ομοιομορφία στις παρεχόμενες υπηρεσίες ανεξάρτητα του τόπου διαμονής των πολιτών.

 • Δημιουργία σύγχρονων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που να εξασφαλίζει την ουσιαστική παρέμβαση στις λειτουργίες αποκέντρωσης και την βιωσιμότητα των Οργανισμών αυτών.

 • Προώθηση της τηλε-ιατρικής για  κάλυψη των απομακρυσμένων κοινοτήτων και την μείωση του κόστους για το κράτος και για τους πολίτες.

 • Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καλύπτοντας όλα τα επίπεδα των αναγκών των πολιτών αποσυμφορίζοντας τη δημόσια υπηρεσία και εξοικονομώντας χρήματα για το κράτος και για τους πολίτες

 • Απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με τους Δήμους μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 • Αντιπροσώπευση μέσω της εκλογικής διαδικασίας όλων των δημοτικών διαμερισμάτων στα Δημοτικά Συμβούλια, ενισχύοντας την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας.

 • Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών μέσω των οποίων να προσφέρονται όλες οι δημοτικές υπηρεσίες.

 • Διαφάνεια στους λογαριασμούς των Δήμων.

 • Ενοποίηση του λογισμικού που χρησιμοποιούν όλοι οι Δήμοι για πιο ορθή διαχείριση των υπηρεσιών και των δεδομένων τους και θα παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Λογιστή του Κράτους να έχει άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

 • Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαπλοκής με τη θεσμοθέτηση μέγιστου ορίου θητειών των εκλεγμένων εκπροσώπων και την εναλλαξιμότητα των Δημοτικών Υπαλλήλων.

 • Ενίσχυση και προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας με τη θεσμοθέτηση διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες ανά 6μηνο δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες στη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην διαδικασία αξιολόγησης της προόδου των αποφάσεων που έχουν ληφθεί.

 • Κατοχύρωση του Ανακλητού για τους Δημάρχους. Οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν με δημοκρατικές διαδικασίες τους Δημάρχους τους ανά πάσα στιγμή εάν δεν τηρηθούν οι προεκλογικές τους δεσμεύσεις ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνουν οι πολίτες ότι αυτό είναι απαραίτητο.

 

Η πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών εδράζεται στην διασφάλιση των αρχών της επικουρικότητας, της εγγύτητας, της συμμετοχικής δημοκρατίας αρχών που περιλαμβάνονται στον Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ε.Ε. για την καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Διαβάστε το κείμενο
σε μορφή αρχείου *pdf