Πρόταση για καθιέρωση εθνικού κατώτατου μισθού

για ΟΛΟΥΣ στα €1.125!

Η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε πρόταση νόμου με την οποία ο κατώτατος μισθός θα ισχύει για όλα τα επαγγέλματα και θα αυξηθεί για τα λίγα επαγγέλματα που καλύπτονται από κατώτατο μισθό από τα €924 στα €1,125 που είναι το 60% του μέσου μισθού στην Κύπρο ή περίπου €50 ημερήσιος μισθός.  

 

Πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί όχι μόνο ως ρυθμιστής αλλά και συμβαλλόμενο πρόσωπο επειδή ο τρόπος που ρυθμίζει η αγορά τους μισθούς δεν είναι προς το συμφέρον των δημοσίων οικονομικών. 

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ευημερίας για τους συμπολίτες μας βγάζοντας τους από τον κύκλο της φτώχειας, να δημιουργήσουμε καλύτερους πελάτες για τις κυπριακές επιχειρήσεις και να αυξηθούν οι εισφορές στο ΤΚΑ και στο ΓεΣΥ που θα τα βοηθήσει στην βιωσιμότητα των. 

Επιπρόσθετα, θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, θα μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες όπως το ΕΕΕ και θα τερματιστεί η ανισορροπία στους μισθούς που δημιουργεί η υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού εξαιτίας της ψηλής ανεργίας και της μακροχρόνιας απουσίας από την αγορά εργασίας. 

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι αρκετοί εργοδότες που είναι εξαρτημένοι από το φτηνό εργατικό κόστος θα αντισταθούν με το επιχείρημα ότι η αγορά πρέπει να δώσει την λύση. Οι οποιεσδήποτε ανακατατάξεις στην οικονομία από αυτή την πρόταση, θα ελαχιστοποιηθούν από την επιπρόσθετη οικονομική δραστηριότητα των 100,000 εργαζομένων που θα επηρεάσει αυτό το μέτρο. Άλλωστε, ποιος επιχειρηματίας δεν θέλει περισσότερους πελάτες που να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει. 

 

Υπάρχει η απειλή από εργοδότες ότι θα απολύσουν προσωπικό εάν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Πιστεύουμε ότι δεν θα το κάνουν επειδή θα μειώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους.  

Επιπρόσθετα, εργοδότες, ειδικά σε ξενοδοχειακές μονάδες, εκφράζουν δήθεν φόβους ότι δεν θα είναι ανταγωνιστικοί. Είναι αποδεδειγμένο ότι χώρες με ψηλούς μισθούς είναι πιο ανταγωνιστικές από χώρες με χαμηλούς μισθούς αλλιώς χώρες όπως την Ρουμανία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν θα ήταν οικονομικές υπερδυνάμεις.

Διαβάστε εδώ την πρόταση νόμου σε *pdf

Εκτιμούμε τις απόψεις σας!
Πόσο συμφωνείτε;Διαφωνώ πλήρωςΔιαφωνώΟυδέτερη στάσηΣυμφωνώΣυμφωνώ και στηρίζωΠόσο συμφωνείτε;

Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση!