Δημοσκόπηση | Κατώτατος Μισθός
Συμμαχία Πολιτών Κατώτατος Μισθός 1.jpg
Συμμαχία Πολιτών Κατώτατος Μισθός 2.jpg
Συμμαχία Πολιτών Κατώτατος Μισθός 3.jpg
Συμμαχία Πολιτών Κατώτατος Μισθός 4.jpg