Συμμαχία Πολιτών Υγεία

Υγεία και

εφαρμογή του ΓΕΣΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Προτεραιότητα για την Συμμαχία Πολιτών αποτελεί η διασφάλιση για ΌΛΟΥΣ τους πολίτες ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας . Η Υγεία είναι ύψιστο αγαθό για τον κάθε άνθρωπο και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από ένα σύγχρονο κράτος.

 

Ο Κύπριος πολίτης πληρώνει σήμερα άνω του 50% του ετήσιου κόστους υγείας από την τσέπη του. Σε αντίθεση με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες που πληρώνουν κάτω του 5-10%. Γεγονός, που αφαιμάσσει οικονομικά τις οικογένειες, οδηγώντας αρκετούς συμπατριώτες μας σε οικονομική καταστροφή, και μειώνοντας δραματικά τις οικονομικές δυνατότες των πολιτών γεγονός που έχει εκτός από ανθρωπιστικές προεκτάσεις αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

 

Η μόνη λύση κατά την άποψη μας είναι η ΑΜΕΣΗ ριζική Μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας.  Προτεραιότητα μας αποτελεί να πείσουμε την κυβέρνηση  για λήψη οριστικών αποφάσεων για τις σημαντικές αλλαγές στην υγεία χωρίς άλλες χρονοτριβές και καθυστερήσεις. Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε θα πρέπει να εστιάζονται σε 5 πυλώνες:

 

1. ΑΜΕΣΗ Ορθολογική Αυτονόμηση δημοσίων νοσοκομείων έτσι που να τα καθιστά ανταγωνιστικά σε περιβάλλον ΓΕΣΥ. 

 

2. ΆΜΕΣΗ Σταδιακή εισαγωγή γενικού συστήματος υγείας αρχίζοντας από την εισαγωγή σε καθολική βάση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η καθολική εισαγωγή της πρωτοβάθμιας και εξωνοσοκομειακής φροντίδας θα καλύψει το 90% των βασικών αναγκών υγείας του πληθυσμού με οικονομικό κόστος εξαιρετικά χαμηλό. 


3. ΑΜΕΣΗ Δημιουργία ανεξάρτητου Φορέα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας θα πρέπει επιτέλους να παρακολουθείται, να αξιολογείται και να βελτιώνεται συνεχώς μέσω σύγχρονων εργαλείων όπως πχ κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, κλινικός έλεγχος, διαπίστευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση κλπ. Ο Φορέας που θα έχει την ευθύνη αυτή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από τον ευρύτερο Ακαδημαϊκό και ιατρικό χώρο. 


4. Ενίσχυση του ρόλου των ασθενών για περισσότερο ασθενοκεντρικη περίθαλψη. Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των αλλαγών όχι με λόγια αλλά με έργα και θεσμοθέτηση. Θα παρακολουθούμε πολύ στενά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που έχει ψηφιστεί πρόσφατα. Οι ασθενείς θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στους σχεδιασμούς για τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία. 

5. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία. Θα πρέπει η πολιτεία  να παρέχει επιτέλους κίνητρα στους επαγγελματίες υγείας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, έρευνα, εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και επιβράβευσης. 

 

Τα πιο πάνω θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα χρονοδεσμευτικό συμβόλαιο της κοινωνίας των πολιτών με την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς ( επαγγελματίες υγείας, παγκύπρια ομοσπονδία συνδέσμων πασχόντων και φίλων

Διαβάστε το κείμενο
σε μορφή αρχείου *pdf