Συμμαχία Πολιτών Ενέργεια

Πολύτεκνη

Οικογένεια

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρεί ότι μετά τα τραγικά γεγονότα που βίωσε η κοινωνία και οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της οικονομίας και ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις του Eurogroup του 2013, της Κυβέρνησης και της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν πλήξει καίρια και ανεπανόρθωτα τις κυπριακές οικογένειες.

Ιδιαίτερα έχουν πληγεί οι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μεταξύ των οποίων και οι πολύτεκνες οικογένειες για τις οποίες ο αρνητικός αντίκτυπος και οι επιπτώσεις της κρίσεις επενέργησαν αρνητικά σε πολλαπλάσιο βαθμό, λόγω και του μεγάλου μεγέθους της οικογένειας.

Θεωρούμε αναγκαιότητα τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας και γενικότερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τέτοια μέτρα θα βοηθούσαν και θα τη στήριζαν ώστε να αντέξουν και να ξεπεράσουν τη δύσκολη οικονομική θέση στην οποία βρέθηκαν.

Η στήριξη του θεσμού της οικογένειας και κυρίως της πολύτεκνης και πενταμελούς οικογένειας θεωρούμε ότι θα πρέπει να προστατευθεί, να ενισχυθεί και να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. Η οικογένεια αποτελεί τον πυρήνα της οικογόμησης μιας υγιούς κοινωνίας και το προζύμι για την ανάπτυξη ενός υγιούς κράτους γενικότερα.

Θέσεις της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την πολύτεκνη οικογένεια:

 

1. Επίδομα Τέκνου

    Θα πρέπει να επαναφερθούν όσα αδίκως έχουν αφαιρεθεί όπως:

 • Οι φοιτητές θα πρέπει να θεωρούνται ως εξαρτόμενα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας και να καταβάλεται το επίδομα τέκνου το οποίο έχει αποκοπεί.

 • Να αναθεωρηθεί το υπολογιζόμενο εισόδημα για τις πολύτεκνες οικογένειες με ένα εναπομείναν εξαρτόμενο τέκνο όπως και στην περίπτωση της Φοιτητικής Χορηγίας.

 • Τα υπολογιζόμενα εισοδήματα να προσαξάνονται με βάση το μέγεθος της οικογένειας.

 • Να επανέλθει η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου στα επίπεδα πριν τις 14.12.2011.

 • Να θεσμοθετηθεί Ετήσια Αναπροσαρμογή του Επιδόματος Τέκνου που να αντισταθμίζει τις απώλειες της αγοραστικής του δύναμης.

 

2. Επίδομα Μάνας

 • Άμεση επαναφορά του νόμου για την παραχώρηση του επιδόματος Μάνας ο οποίος έχει καταργηθεί με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012.

 

3. Φοιτητική Χορηγία

 • Να επανέλθει το πρόσθετο επίδομα πολυτέκνων και για όταν η οικογένεια μείνει με 1ή/ και 2 εξαρτώμενα.

 • Τα υπολογιζόμενα εισοδήματα να προσαυξάνονται με βάση το μέγεθος της οικογένειας με την προσαύξηση να αρχίζει από το δεύτερο παιδί και όχι το τρίτο.

 • Να ληφθούν πρόνοιες στήριξης των φοιτητών όπως αυξημένη παραχώρηση θέσεων στα Πανεπιστήμια, έγκριση διαμονής στις φοιτητικές εστίες καθώς και βοήθεια σίτισης.

 • Επαναφορά της φοιτητικής χορηγίας στο καθεστώς προ της 14ης Δεκεμβρίου 2011. 

                                           

4. Απασχόληση

 • Προτεραιότητα στην πρόσληψη ανέργων πολύτεκνων γονέων.

 • Σχεδιασμός στρατηγικής για την απασχόληση με ιδιαίτερη προσοχή στην στήριξη των μελών των πολύτεκνων οικογενειών.

 

5. Ρεύμα και Νερό

 • Να επανέλθει το δικαίωμα για την ειδική διατίμηση του ρεύματος και να επεκταθεί και στο νερό.

 • Να διερευνηθούν τα κριτήρια της ειδικής διατίμησης των πολυτέκνων ώστε να επιτευχθεί η εξάλειψη της υπερχρέωσής τους.

 • Δικαίωμα εγκατάστασής Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την παραχώρηση σχετικής χορηγίας.

                                              

6. Δάνεια

 • Προστασία των πολύτεκνων οικογενειών που απειλούνται από τις τράπεζες με βάση οφειλές τους σε στεγαστικά ή/ και φοιτητικά δάνεια.

              

7. Οικογενειακή στέγη

 • Βελτίωση και επέκταση των κριτηρίων χρηματοδότησης για την απόκτηση στέγης.

 • Βελτίωση και επέκταση των κριτηρίων χρηματοδότησης για την συντήρηση και επέκταση των υφιστάμενων οικιών τους.

 

8. Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου

 • Επαναφορά νομοθεσίας για την παραχώρηση χορηγίας για την αγορά αυτοκινήτου όπως ίσχυε πριν το Δεκέμβριο του 2012.

 

9. Εκπαίδευση

 • Δωρεάν εγγραφή στα εξεταζόμενα μαθήματα (Μέση Εκπαίδευση).

 • Δημιουργία προγράμματος σίτισης των παιδιών στα σχολεία (Μέση Εκπαίδευση).

 • Παραχώρηση υποτροφιών (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

 • Παραχώρηση φοιτητικών δανείων με ευνοϊκούς όρους (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

 • Μέριμνα για διαμονή στις φοιτητικές εστίες (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

 

10. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

 • Να εξαιρείται από το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψιν για το ΕΕΕ, το επίδομα τέκνου.

 • Το όριο του ύψους των καταθέσεων που προνοείται για κάθε παιδί να αυξηθεί.

 

11. Φορολογία

 • Εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος που θα στοχεύει στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με δικαιότερη φορολογία ανάλογα με την οικονομική αντοχή των πολιτών                      .

 • Αναγνώριση της οικογένειας ως φορολογικής μονάδας αθροίζοντας όλα τα έσοδα των μελών της οικογένειας και αφού διαιρεθούν δια τα μέλη της οικογένειας να φορολογείται το εισόδημα κάθε μέλους.

 

12. Πετρέλαιο Κίνησης

 • Εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης για την παροχή ειδικής διατίμησης του πετρελαίου κίνησης των πολύτεκνων οικογενειών.

 

13. Κάρτα Πολυτέκνων

 • Στρατηγικός σχεδιασμός πλαισίου στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας για παροχή ειδικών μειωμένων διατιμήσεων για πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα (τόσο του Ιδιωτικού τομέα, όσο και του Δημόσιου τομέα) στους κατόχους της Κάρτας Πολυτέκνων καθώς επίσης και σε όλα τα μέλη των πολύτεκνων οικογενειών.

Διαβάστε το κείμενο
σε μορφή αρχείου *pdf