Συμμαχία Πολιτών Ευρώπη

Η Ευρώπη

που θέλουμε

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Όραμα Συμμαχίας Πολιτών

Το έτος 2014 σηματοδοτεί δέκα χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στη Ευρωπαϊκή Ένωση  ως ένα ισότιμο μέλος αλλά και δέκα χρόνια από την απόρριψη  του διχοτομικού σχεδίου ΑΝΑΝ με το ηχηρό ΟΧΙ του Κυπριακού Ελληνισμού. Είναι ζωντανές οι μνήμες του ενθουσιασμού αλλά και του προβληματισμού εκείνων των ημερών. Ένα μικρό αλλά υπερήφανο κράτος είχε βρεθεί παγιδευμένο μπροστά σε ιστορικά διλήμματα. Για πρώτη και μοναδική φορά ο Κυπριακός Ελληνισμός κλήθηκε να αποφασίσει  ο ίδιος και χωρίς εντολοδόχους για το μέλλον του. Η σθεναρή  στάση  του λαού μας και η εμμονή του σε λύση δημοκρατική, δίκαιη και βιώσιμη η οποία θα ακυρώνει τα δεδομένα της κατοχής  αλλά και η  ένταξη στην Ε.Ε. έδωσαν  μια νέα προοπτική στο εθνικό μας ζήτημα με Ευρωπαϊκή πλέον προοπτική και σφραγίδα διεκδίκησης.

Το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο ως κώδικας αξιών και αρχών στις οποίες είναι θεμελιωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, με προμετωπίδα την διασφάλιση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα μπορούσε να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο αλλά και τον  καταλύτη επίλυσης του εθνικού μας προβλήματος. Θα μπορούσε να εγγυηθεί και να διασφαλίσει μια δημοκρατική λύση που θα ήταν  βιώσιμη ως εκ του χαρακτήρα της, θα επέτρεπε στους Ε/Κ και Τ/Κ  να ζουν μαζί υπό καθεστώς ισονομίας και  θα γινόταν αποδεκτή από τους Τ/Κ αφού δεν θα τους αδικούσε αλλά θα  διασφάλιζε πλήρως τα δικαιώματα και την ασφάλεια τους. Λάθη, παραλείψεις, έλλειψη πίστης στα αποτελέσματα μιας πραγματικά διεκδικητικής και ορθά σχεδιασμένης πολιτικής (αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό περιβάλλον και την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας) και η εμμονή σε μορφώματα λύσης ξεπερασμένα από τον χρόνο και απορριπτέα από τον ίδιο τον λαό, απέτρεψαν επί του παρόντος αυτήν την προοπτική. Μια λύση του Κυπριακού που θα εδράζετε στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο αναπόφευκτα συνδέεται με την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία ως ισότιμο κράτος μέλος της Ε.Ε. για να συμβιβαστεί με την ειδική προνομιακή σχέση της Τουρκίας  με την Ε.Ε.  θα πρέπει αυτή να προϋποθέτει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου.

Η Συμμαχία Πολιτών εξακολουθεί ακράδαντα να πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας από κοινού με τις δυνατότητες στρατηγικών συμμαχιών που διανοίγει η ενεργειακή προοπτική  της Κύπρου, αποτελούν τους βασικούς  πυλώνες  προστασίας της κρατικής μας οντότητας αλλά και τους κυρίαρχους άξονες δόμησης της διεκδικητικής στρατηγικής  ανατροπής των τετελεσμένων της εισβολής και δίκαιης λύσης του εθνικού μας θέματος.

Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή  Ένωση σήμερα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που είχαν οραματιστεί οι πρωτεργάτες δημιουργίας της και στην οποία πρόσβλεπαν οι Κύπριοι πολίτες με την πλήρη ένταξη μας το 2004.

Η  ιδέα της Ευρώπης, στην οποία πιστέψαμε, έχει δικαιολογημένα καίρια  τραυματιστεί μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 και έχει αποδυναμωθεί στα μάτια των πολιτών. Παρόλα αυτά έχουμε όλοι υποχρέωση να υπερασπιστούμε την ιδέα αυτή, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους  λόγους και τις αιτίες  που έκαναν τους πολίτες να είναι διστακτικοί ή σκεπτικοί. Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε νέο περιεχόμενο στην ιδέα της Ε.Ε. και να  προτείνουμε λύσεις στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει, στις στρεβλώσεις και τα δημοκρατικά ελλείμματα που χαρακτηρίζουν και τα οποία οδηγούν σε πολιτικές ξένες με την Ευρωπαϊκή πολιτική παράδοση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να εξασφαλίσει  στους λαούς της προοπτική, σταθερότητα και ευημερία με συνέπεια (ι) τα κράτη μέλη, να  διατηρούν ενστάσεις για το ζήτημα της  Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και (ιι) η  αναγκαία και απαραίτητη αλληλεγγύη να αντικατασταθεί από την κυνική  επιδίωξη του εθνικού συμφέροντος, την υπερίσχυση της θέληση των ισχυρών κρατών μελών σε βάρος  των αδυνάμων σε βάρος του κοινού Ευρωπαϊκού συμφέροντος (ιιι) οι διεθνείς αγορές να ρυθμίζουν τα Ευρωπαϊκά κράτη αντί να συμβαίνει το αντίθετο.

Η οικονομική κρίση που βιώνουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε., σε διαφορετικό βαθμό, έδειξε ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη δεν μπόρεσε  να δώσει λύσεις δίκαιες και διαχρονικές. Χάθηκε η ιδέα της κοινής ασφάλειας, της αμεροληψίας και της αλληλεγγύης. Ακόμα και μέσα στο εσωτερικό της η Ευρώπη δεν πέτυχε να έχει ενιαία προσέγγιση αντιμετώπισης των δεινών που ταλαιπωρούν τους πολίτες.

Η αλληλεγγύη, σαν βασική αρχή της Ε.Ε., σήμερα δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά και απαραίτητη ώστε να εμπνεύσει τους νέους σ’ ένα κοινό όραμα ικανό να διασφαλίσει στις μελλοντικές γενιές την ευημερία. Ενωμένοι ως Ευρωπαίοι, μπορούμε να δράσουμε, χωρισμένοι είμαστε παντελώς αδύναμοι και γινόμαστε στόχος υποδούλωσης στους διεθνείς οικονομικούς κύκλους.

Σήμερα κοιτάζουμε μπροστά,  σε μια νέα Ευρώπη που θα επαναδημιουργηθεί και θα επικεντρωθεί στα ουσιώδη και σημαντικά. Θα έχει συνείδηση της θέσης και της δύναμης της στον πλανήτη αλλά θα εργαστεί για μια νέα πιο ισορροπημένη ανάπτυξη που θα σέβεται τους λαούς που τη συνθέτουν.

Σήμερα μια μεγάλη μερίδα των πολιτών της Ευρώπης και πρωτίστως οι λαοί του Ευρωπαϊκού Νότου, αντί να αισθάνονται την Ε.Ε. σαν μια Ένωση κρατών που έχει στόχο να στηρίξει την ελευθερία,  τη δημοκρατία και το κοινό κράτος μέσα σε ένα γενικότερο σύνολο, αισθάνονται ότι είναι μια Ένωση που έχει καταπατήσει βασικά τους δικαιώματα. Μια Ένωση που παίρνει μεροληπτικές αποφάσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους πολίτες. Ότι έχει εφαρμόσει ένα τρόπο δράσης και λειτουργίας ξένο προς τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και σε βάρος των συμφερόντων των  πολιτών  της. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει χειροπιαστή ελπίδα και συγκεκριμένη προοπτική στους Ευρωπαίους πολίτες της θα πρέπει πρώτα και κύρια  να διαμορφώσει πολιτική ανάπτυξη για έξοδο από την οικονομική κρίση αποτάσσοντας τον εναγκαλισμό με το ΔΝΤ και την λογική των μνημονίων λιτότητας.

Η Ευρώπη αποτελεί την κοιτίδα της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ο πρωτεργάτης της προστασίας των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο θεμελιωτής του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου. Η διαχείριση της κρίσεως χρέους που αντιμετωπίζουν οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορεί γίνει με όρους ακραίας λιτότητας, πλήρους απορρύθμισης της αγοράς, εκποίησης του κρατικού πλούτου (υπό την μορφή δήθεν "μεταρρυθμίσεων"), εκθεμελίωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, κατάργηση του κράτους πρόνοιας. Αυτές οι πολιτικές βρίσκονται  σε κάθετη αντίθεση με ότι πρεσβεύει ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός αλλά σε ευθυγράμμιση με τις πολιτικές του ΔΝΤ. Η μεικτή ρυθμισμένη οικονομία ως μοντέλο ανάπτυξης στα πλαίσια ενός κοινωνικού κράτους δικαίου  έχει συμβάλει στην ευημερία των λαών της Ευρώπης. Αποτελεί κατάκτηση την οποία οι λαοί της Ευρώπης δεν αποδέχονται να καταλυθεί  για χάρη των δογματισμών του ΔΝΤ για μια οικονομία της αυτορυθμιζόμενης ασύδοτης αγοράς.

Το σύμπλεγμα αυτών των μνημονιακών πολιτικών αποτελεί συνταγή κοινωνικής εξαθλίωσης. Όχι μόνο δεν αποτελεί την θεραπεία στην κρίση αλλά  οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, όπως αποδεικνύουν πλείστα  παραδείγματα, τις χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί, σε μόνιμη ύφεση, φτώχεια, απώλεια κρατικής κυριαρχίας καθιστώντας τες σύγχρονες αποικίες χρέους. Προτεκτοράτα, κράτη υπό αναγκαστική διαχείριση, αδύναμα να προστατευόσουν τα εθνικά τους συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού τους.

Η περίπτωση της χώρας μας είναι κλασσική. Στην Κύπρο με την συναίνεση της προηγούμενης Κυβέρνησης,  την προσυπογραφή της παρούσας αλλά και με διαχρονική ευθύνη του συνόλου του κομματικού κατεστημένου, έχουν εφαρμοσθεί οι πιο ακραίες  πολιτικές του ΔΝΤ, πολιτικές χωρίς κανένα προηγούμενο. Ο συνδυασμός μνημονίου (δηλαδή φόρων, απολύσεων, περιστολή εργασιακών δικαιωμάτων , περικοπών σε συντάξεις, επιδόματα και γενικά κοινωνικές δαπάνες, και ιδιωτικοποιήσεις) και του κουρέματος καταθέσεων οδήγησε σε μία νύκτα στην κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και του μοντέλου ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομία.

Οι ευθύνες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστιες. Στην Κύπρο εφαρμόσθηκαν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Χωρίς να παραβλέπουμε σε καμιά περίπτωση τις τοπικές ευθύνες του πολιτικού κατεστημένου και των Τραπεζών δεν λήφθηκε  υπόψη ότι η Κύπρος υπήρξε επίσης θύμα του κουρέματος των Ελληνικών ομολόγων και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οδηγήθηκε ένας ολόκληρος λαός στην φτώχεια, την ανεργία και την ανέχεια. Επιχειρήθηκε να αυτοενοχοποιηθεί, να εξευτελιστεί και να χάσει κάθε ίχνος εθνικής περηφάνιας και δυνατότητας αντίστασης.

Η Συμμαχία Πολιτών στηλίτευσε ευθύς εξ αρχής τη δογματική εμμονή στην μνημονιακή πολιτική-τόνισε ότι η συνταγή  της λιτότητας είναι ατελέσφορη, θα οδηγήσει σε βαθύτερη ύφεση, δεν αποτελεί την λύση για έξοδο από τη κρίση αλλά συστατικό στοιχείο εμβάθυνσης της.  Επεξεργάστηκε συγκεκριμένες προτάσεις για απεμπλοκή  από το μνημόνιο και τον βρόχο του χρέους, διάσωσης και εκσυγχρονισμού των Ημικρατικών  Οργανισμών τονίζοντας ότι επιβάλλεται αντίσταση και διεκδικητικότητα  έναντι των απαιτήσεων της Τρόικας. 

Η Συμμαχία Πολιτών αποτελεί την αντιμνημονιακή, πατριωτική  δύναμη εκσυγχρονισμού  η οποία χωρίς τα βαρίδια και τις εξαρτήσεις του κομματικού κατεστημένου θα αγωνιστεί με σοβαρότητα και διεκδικητικότητα ώστε να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, τις ευάλωτες ομάδες αλλά και το κράτος μας και τους θεσμούς του. Το κομματικό κατεστημένο αποτελεί γενεσιουργό παράγοντα της κρίσης, η διαφθορά και η διαπλοκή συστατικά του στοιχεία, συνεπώς αποτελεί το πρόβλημα και όχι την λύση. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, και επιβάλλεται να αλλάξει χαρακτήρα έτσι ώστε να είναι σε θέση, ρεαλιστικά, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.  Αυτό απαιτεί έναν συνολικό δημοκρατικό μετασχηματισμό και προσήλωση στις ιδρυτικές της αξίες και αρχές. Κυρίως όμως απαιτεί την δυνατότητα να χειρίζεται τα του οίκου της δημοκρατικά, χωρίς οι εκάστοτε ισχυροί να μπορούν να επιβάλουν την θέση τους και χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις.

Στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές δίνεται σε όλους μας η δυνατότητα να συμβάλουμε  για την αλλαγή στην Ευρώπη, για μια Ευρώπη όπως εμείς την οραματιστήκαμε, όπως εμείς θα την θέλουμε να είναι για τους πολίτες της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το βάθρο της Δημοκρατίας και είναι το μόνο όργανο τα μέλη του οποίου εκλέγονται  απευθείας από τους πολίτες της Ε.Ε.. Για αυτό ακριβώς το λόγο οφείλουμε να ενδυναμώσουμε το ρόλο του και να αγωνιστούμε από τις τάξεις του για αλλαγή των κακώς εχόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα όργανο με ρόλο συντονισμού και εκτέλεσης αποφάσεων. Ο ρόλος της Επιτροπής αλλά και του αυτοαποκαλούμενου Eurogroup, οι  πρωτοβουλίες τους πρέπει να είναι μέσα σε πλαίσιο καθορισμένο από το Ευρωκοινοβούλιο και η δυνατότητα της Επιτροπής και του Eurogroup να παρεμβαίνουν πρέπει να αναθεωρηθεί. Οι αποφάσεις, και ιδιαίτερα οι κρίσιμες αποφάσεις,  θα πρέπει να λαμβάνονται εντός των θεσμοθετημένων οργάνων της Ε.Ε. και όχι από όργανα αμφιβόλου νομικής υπόστασης και δημοκρατικής νομιμότητας.

Θέλουμε μια Ευρώπη δίκαιη, ανοιχτή και ανταγωνιστική που να διέπεται από  δημοκρατικές αξίες και να βασίζεται στον πολιτισμό της. Να είναι ισχυρή και σεβαστή για τη δράση της υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας. Χρειάζεται οι Ευρωπαίοι πολίτες να αφυπνιστούν γιατί το όνειρο της Ευρώπης φαίνεται να απομακρύνεται σήμερα και βλέπουμε να ξαναζωντανεύουν παλιοί εφιάλτες, όπως αυτοί του Εθνικισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

 

1. Κοινωνική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι πολιτικές της Ε.Ε.  έχουν μεγάλη επίδραση στο κοινωνικό κράτος που προσπαθεί το κάθε κράτος μέλος να χτίσει τις τελευταίες δεκαετίες. Η Κύπρος ως παράδειγμα, έχει αρχίσει να ξηλώνει τον κοινωνικό της ιστό με τις αποκοπές των επιδομάτων σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, σε άτομα με αναπηρίες, σε χαμηλοσυνταξιούχους και σε πολυμελείς οικογένειες χωρίς κανένα αντιστάθμισμα. Και όλα αυτά, απλά και μόνο επειδή το υπέδειξε η Τρόικα, της οποίας μέλη είναι δύο σημαντικοί Ευρωπαϊκοί θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Επιπρόσθετα, στην Ε.Ε., διακρίνεται μια μεγάλη ανισότητα ως προς τις πολιτικές του κάθε κράτους μέλους απέναντι στις γυναίκες, στα άτομα τρίτης ηλικίας, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στα άτομα με αναπηρίες ή με χρόνια νοσήματα. Ενώ η Ε.Ε. δείχνει μεγάλη προσήλωση στα οικονομικά και εμπορικά θέματα, εντούτοις δεν δείχνει την ίδια προσήλωση στο να βεβαιωθεί ότι οι κανόνες, που η ίδια επιβάλλει μέσα από το κοινοτικό κεκτημένο, για τα κοινωνικά θέματα εφαρμόζονται ή τουλάχιστο εάν εφαρμόζονται σωστά.

 

Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην άριστη λειτουργία όλων των κοινωνικών δομών σε κάθε κράτος μέλος της με γνώμονα το συμφέρον των ατόμων για τα οποία η κοινωνική πολιτική του κάθε κράτους εξυπηρετεί. Απαιτείται μεταξύ άλλων να συμβάλει στα ακόλουθα:

 

  1. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες.

  2. Υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων που δημιουργούν δική τους επιχείρηση.

  3. Προστασία των γυναικών κατά της βίας (καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, κακοποίηση, βία).

  4. Συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γυναικών

  5. Βελτίωση προτύπων υγείας για άνδρες και γυναίκες επενδύοντας στην πρόληψη παρά στην θεραπεία.

  6. Προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων τους (μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων, περιορισμός των χημικών ουσιών). Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει το παράδειγμα για την Ευρώπη με απαγόρευση πλήρως της καλλιέργειας ή χρήσης στην τροφική αλυσίδα Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και να κάνει και ένα βήμα πιό μπροστά μετατρέποντας την γεωργία της χώρας σε γεωργία παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών προϊόντων - με την αυξημένη τους αξία.

  7. Συμβολή στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με προσπάθειες για ενίσχυση ανθρωπίνων δεξιοτήτων.

  8. Ενθάρρυνση στην αυτόνομη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρίες και στη σταδιακή ενσωμάτωση τους στις κοινωνικές, οικονομικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 

 

2. Η Ανεργία στην Ε.Ε.

Η ανεργία αποτελεί ένα από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες στην ευημερία της Ε.Ε.. Ειδικά στα κράτη μέλη του Νότου, και συγκεκριμένα στην Ισπανία και στην Ελλάδα, τα επίπεδα ανεργίας έφτασαν μέχρι το 27%. Στην Κύπρο, το ποσοστό ανέργων ανέρχεται στο 17%, ανήκουστο για μια κοινωνία που μέσω της εργασίας της επιβίωσε από τις επιπτώσεις της εισβολής και κατοχής της Τουρκίας το 1974.

 

Ειδικά στους νέους, τα επίπεδα είναι ανησυχητικά μέχρι τρομακτικά. Έχει ήδη χαθεί αυτή η γενιά των νέων. Η μάχη τώρα δίνεται για την επόμενη γενιά. Η Ελλάδα με ανεργία της τάξης του 63% και η Ισπανία με ανεργία της τάξης του 56% δεν δίνουν ελπίδες για ευημερία τα επόμενα χρόνια. Στην Κύπρο, με την ανεργία να ανέρχεται στο 40% ανάμεσα σε νέους, δημιουργούνται, όπως και σε άλλες χώρες, τάσεις μετανάστευσης των νέων για άλλες χώρες, δημιουργώντας προϋποθέσεις για περισσότερα προβλήματα στο μέλλον, όπως υπογεννητικότητα, βιωσιμότητα των ταμείων συντάξεων και άλλα.

 

Η Ε.Ε. οφείλει να αλλάξει τις πολιτικές της και να παράσχει αναπτυξιακά κίνητρα και ευκαιρίες σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέων στην ίδια τους τη χώρα. Θα πρέπει να αρθούν εμπορικοί περιορισμοί ούτως ώστε κράτη μέλη και τοπική αυτοδιοίκηση να μπορούν να αγοράζουν τοπικά προϊόντα ή προϊόντα με ψηλή τοπική πρόσθετη αξία, ακόμη και αν είναι πιο ακριβά. Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να ενθαρρύνει τα κράτη σε αυτές τις αγορές με επιπρόσθετα κονδύλια.

 

Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα των νέων με εξειδικευμένη κατάρτιση και να παρέχει χαμηλότοκα δάνεια σε νέους επιστήμονες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε κλάδους της ειδικότητας τους.

 

Η εργοδότηση κοινοτικών σε κλάδους επαγγελμάτων οι οποίοι παρουσιάζουν υπεράριθμο ποσοστό γηγενών ανέργων θα πρέπει να γίνεται κάτω από αυστηρότερα κριτήρια. Σε συγκεκριμένους κλάδους πιστεύουμε θα μπορούσαν να εισαχθούν προϋποθέσεις εργοδότησης (πχ γλώσσα, ρύθμιση ορίου κατώτατου μισθού), τα οποία θα ενίσχυαν τις πιθανότητες να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας από το γηγενή πληθυσμό. Το μέτρο αυτό  αναμένεται να συμβάλει στην αναστολή του φαινομένου ροής φτηνού εργατικού δυναμικού σε μια χώρα κράτος μέλος από μια άλλη χώρα και το γηγενές προσωπικό να μεταναστεύει σε άλλη χώρα όπου γίνεται εκείνο φτηνό εργατικό δυναμικό.

 

Η Ε.Ε. οφείλει να είναι περισσότερο αλληλέγγυα στα κράτη μέλη που γειτνιάζουν με χώρες από τις οποίες προέρχονται παράνομοι μετανάστες ή αποτελούν προπύργια εισόδου αιτητών πολιτικού ασύλου στην Ε.Ε.. Για τους ξένους μετανάστες, η Ε.Ε. εκλαμβάνεται ως ένα σύνολο, αδικώντας χώρες μέλη που συνήθως δέχονται το κυριότερο ρεύμα μεταναστών. Για τα κράτη αυτά πιστεύουμε ότι η κοινοτική στήριξη θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα αυτά. Η μετανάστευση πρέπει να κατανέμεται εσωτερικά στην Ε.Ε. κατά αναλογία του πληθυσμού του κάθε κράτους μέλους.

3. Οι Ενεργειακοί Πόροι της Ε.Ε.

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν εφαρμόσει μια σειρά από κανόνες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική αγορά ενέργειας με βιώσιμες προμήθειες ενέργειας και με συμφέρουσες τιμές για τους καταναλωτές.

 

Παρόλο που η Ε.Ε. προσπαθεί να θεσπίσει μια ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, εντούτοις, η Ε.Ε. δεν έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προμήθεια, παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία να βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην κατασκευή μη ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και οχημάτων. Επιπρόσθετα, η Ε.Ε. δεν έχει μια συγκεκριμένη πολιτική ως προς τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της με αποτέλεσμα να εμπλέκεται σε γεωπολιτικά παιχνίδια της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αλλά και να γίνεται όμηρος χωρών με αμφίβολη γεωπολιτική θέση, όπως η Τουρκία.

Η Τουρκία προσπαθεί να καθιερωθεί στα μάτια της Ε.Ε. ως ένας προβλέψιμος και αξιόπιστος μελλοντικός παράγοντας των εξελίξεων στη περιοχή. Όσο αφορά την Ευρωπαϊκή αγορά η Τουρκία θα προσπαθήσει να πείσει ότι μπορεί να μετεξελιχτεί σε ένα διαμετακομιστικό ενεργειακό κόμβο και μάλιστα συνδεδεμένο με μια λύση του Κυπριακού. Ένας μελλοντικός νότιος ευρωπαϊκός ενεργειακός διάδρομος που θα συμπεριλάμβανε τη Τουρκία και θα διερχόταν από την Τουρκική επικράτεια θα καθιστούσε την Ε.Ε. όμηρο, επιτείνοντας την εξάρτηση της. Η Ε.Ε. χρειάζεται αναμφίβολα διαφοροποίηση σε επίπεδο προμηθευτών αλλά ταυτόχρονη και εξίσου σημαντική διαφοροποίηση σε επίπεδο διαμετακομιστών.

Η αναζήτηση ενός κοινού ενεργειακού μέλλοντος θα λειτουργήσει προσθετικά επωφελεία της σταθερότητας και της ευημερίας των λαών της Ευρώπης και δευτερευόντως στην ευρύτερη περιφέρεια. Μια τέτοια ελπίδα και προοπτική θα εξασφάλιζε την στήριξη των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες εν συνεχεία θα έσπρωχναν τις ηγεσίες στην επιλογή του αυτονοήτου, σε μια περίοδο που πολλές κοινωνίες στη κυριολεξία έχουν καταρρεύσει και είναι έτοιμες να εκραγούν ενώ οι οικονομίες βρίσκονται στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Επιπρόσθετα, συστήνεται η δημιουργία κατάλληλης πλατφόρμας διοχέτευσης τεχνογνωσίας ούτως ώστε καλές πρακτικές, όπως η χρήση της ηλιακής ενέργειας στην Ισπανία ή η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στη Γαλλία, να είναι προσβάσιμες σε όλα τα κράτη μέλη.

 

Η Ε.Ε. δυστυχώς χάνει τον πόλεμο στην ανάπτυξη και στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εξέλιξη αυτή θα φέρει σε δυσμενή θέση τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και θα αποτρέψει κράτη μέλη να εισέλθουν με δικές τους τεχνολογίες σε αυτή την νέα υποδομή. Η Ε.Ε. οφείλει να βρει άμεσα τρόπους να χρηματοδοτήσει και να αποκτήσει τεχνογνωσία και υποδομή για να υποστηρίξει την εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η Κύπρος, ως κλειστό κύκλωμα δρόμων, προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία στην Ε.Ε. να αναπτύξει αυτές τις τεχνογνωσίες και να μάθει από αυτές η υπόλοιπη Ευρώπη. 

4. Η Πορεία της Τουρκίας στην Ε.Ε.

Η πορεία της Τουρκίας προς την Ε.Ε., κρίνεται αβέβαιη αφού η στρατηγική της Τουρκίας προσανατολίζεται στο να προσαρμόσει την Ε.Ε. στην Τουρκία και όχι το αντίστροφο. Ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας θα της προσδώσει μεγάλη πολιτική ισχύ, με την μεγαλύτερη ίσως αντιπροσώπευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Η υποτιθέμενη αξία που θα προσδώσει η Τουρκία στην Ε.Ε. δεν συνδέεται καθόλου με την Ευρωπαϊκή κουλτούρα ενώ ούτε η διαδικασία της ένταξης την εκδημοκρατικοποιεί. Το αντίθετο, της έχει προσφέρει κάλυψη στην επιθετικότητα με την οποία συμπεριφέρεται στις γειτνιάζουσες χώρες της, δύο εκ των οποίων είναι κράτη μέλη της Ε.Ε., η Κύπρος και η Ελλάδα. Παρόλο που η Τουρκία κατηγορεί την Κύπρο ότι χρησιμοποιεί την ιδιότητα της ως πλήρες κράτος μέλος στην Ε.Ε. για να μπλοκάρει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, τελικά η ίδια η Τουρκία έχει συνδέσει τη λύση του Κυπριακού με την ένταξη της.

 

Η Ε.Ε. θα πρέπει να αξιολογήσει την μέχρι τώρα πορεία της Τουρκίας, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στα κράτη μέλη. Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να ανατείλει τις συνομιλίες μέχρι η Τουρκία να συμμορφωθεί με τους κανόνες του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου και συγκεκριμένα να αναγνωρίσει άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία, να αποσύρει τα κατοχικά της στρατεύματα από το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και να πάψει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους του οργανισμού στον οποίο επιθυμεί να ενταχθεί.  

 

5. Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη ως πυλώνες ευημερίας στην Ε.Ε.

Η οικονομία γνώσης είναι κρίσιμη για τη μελλοντική μας επιτυχία και προοπτική. Χωρίς το πλεονέκτημα της γνώσης η Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα παγκοσμίως θα ήταν τραυματισμένη. Η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν δύο από τους κυριότερους πυλώνες της Ε.Ε. για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Παρόλο που η Ε.Ε. έχει ορίσει το 3% του ΑΕΠ ως το ποσοστό το οποίο το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δαπανά ετησίως στην Έρευνα και στην Καινοτομία, εντούτοις οι δαπάνες για την Έρευνα και την Καινοτομία είναι οι πρώτες που αποκόπτονται σε περιόδους κρίσης. Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται καθηλωμένη στον πάτο της Ευρώπης με το βασικό δείκτη των συνολικών επενδύσεων (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) να βρίσκεται καθηλωμένος 0,40-0,46% (0,44%:2011) ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Κύπρος το 2005 έθεσε ως στόχο ότι μέχρι το 2010 θα έφθανε στο 1% το οποίο αναδιαμόρφωσε ξανά το 2010 θέτοντας ως στόχο το 0,5% για το 2020.

 

Η Ε.Ε. έχει ευθύνη να προσφέρει επιπλέον οικονομική βοήθεια προς την κατεύθυνση των επενδύσεων σε τομείς Έρευνας και Καινοτομίας σε χώρες οι οποίες διανύουν περίοδο οικονομικής κρίσης. Η αύξηση της συμμετοχής των ερευνητικών φορέων (Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων κλπ) και επιχειρήσεων της Κύπρου σε Ερευνητικά Προγράμματα θεωρείται επιβεβλημένη, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις θέσεις εργασίας και τα ερευνητικά κονδύλια που διατίθενται. Ο ιδιαίτερα καταρτισμένος ερευνητικός ιστός της Κύπρου θα πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσω της συμμετοχής του στα ερευνητικά προγράμματα του νέου χρηματοδοτικού Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία για την περίοδο 2014 – 2020, τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 και της εξασφάλισης ερευνητικής χρηματοδότησης από τα νέα αυτά Προγράμματα. Η Ε.Ε. οφείλει να αποτρέψει τη δημιουργία δικτύων από χώρες που μονοπωλούν στην εξασφάλιση ερευνητικών κονδυλίων δίνοντας ώθηση και στη συμμετοχή ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων από χώρες του Νότου που μαστίζονται από την οικονομική κρίση.

 

Επιπρόσθετα, η Ε.Ε. οφείλει να παραχωρήσει επιπλέον κίνητρα σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών οι οποίες εγκαθίστανται στην Ε.Ε. και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Η Κύπρος μπορεί να γίνει η βάση για επιχειρήσεις γειτονικών χωρών, οι οποίες θα αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες για χρήση στην Ε.Ε.. Ήδη στην Κύπρο υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία μέσα από τα Πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις αλλά και τη διεθνή κουλτούρα των κατοίκων της, οι οποίοι μπορούν πολύ εύκολα να διευκολύνουν την αλληλοεπίδραση διαφόρων λαών στην Κύπρο.

Οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβαρύνουν τους ερευνητές που ασχολούνται με καινοτόμα προγράμματα στα πλαίσια της Ε.Ε. πρέπει να απλοποιηθούν παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ερευνητές να υποβάλλουν ερευνητικές προτάσεις και να συμμετέχουν σε δίκτυα συνεργατών. Επιβάλλεται επίσης να δοθεί περισσότερη ευελιξία στην ερευνητική κοινότητα και να προωθηθούν περισσότερα διακρατικά προγράμματα. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου (European Research Council) κρίνεται αναγκαίο να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο, εστιάζοντας στα ερευνητικά προγράμματα προηγμένης τεχνολογίας και στους τομείς αιχμής. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν τις καινοτόμες επιχειρήσεις και διευκολύνουν τη μεταφορά της ερευνητικής γνώσης και τεχνογνωσίας στην εργασία πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. 

6. Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία

Η Ε.Ε. έχει καταφέρει να εφαρμόσει ένα πολύ δυνατό νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Παρόλα αυτά όμως, η ποιότητα ζωής έχει αισθητά μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν μεγάλες αδυναμίες, οι οποίες ποικίλουν από κράτος σε κράτος σε ότι αφορά στη δημόσια υγεία, στην εργασία και στην εκπαίδευση. Η εργασιακή ανασφάλεια που νοιώθουν οι πολίτες της Ε.Ε., επηρεάζει και άλλους τομείς της ποιότητας ζωής όπως την υγεία και τη συμμετοχή και προσφορά στα κοινά.

 

Επιπρόσθετα, η έλλειψη δημοσίων συγκοινωνιών, σε συνδυασμό με την έλλειψη εύκολα προσβάσιμων υποδομών και διευκολύνσεων αποτρέπει ευάλωτες ομάδες από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες ή σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρα ψυχαγωγίας.

 

Η Ε.Ε. πρέπει να δώσει περισσότερη στήριξη στα κράτη μέλη για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών στους δημόσιους χώρους και στους χώρους πρασίνου ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες της Ε.Ε. να τους απολαμβάνουν απρόσκοπτα.

 

Η Ε.Ε. θα πρέπει επιπρόσθετα, να συμβάλει στα πιο κάτω:

 

α. Αυστηρή εφαρμογή νομοθεσιών που αφορούν στην προστασία των πολιτών από κινδύνους που εγκυμονούν επικίνδυνες χημικές ουσίες (όπως νομοθεσία REACH για περιορισμό των επικίνδυνων χημικών ουσιών).

β. Ενίσχυση του τομέα πρόληψης της υγείας και εισαγωγή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου ευρείας κλίμακας για θέματα καρκίνου και άλλων σοβαρών ασθενειών.

γ.  Λήψη μέτρων για διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρώπη. Πληροφόρηση προς τους καταναλωτές όσον αφορά την διάθεση Γενετικά Τροποποιημένων Τροφών σε όλη την διατροφική αλυσίδα.

δ. Εισαγωγή προγραμμάτων και μέτρων που να ενθαρρύνουν την εργοδότηση των Ατόμων με Αναπηρίες και την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

 

7. Συνεργασία των Χωρών του Νότου

Οι χώρες του Νότου, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία αντιμετωπίζουν μια χαμένη δεκαετία ψηλής ανεργίας και μηδενικής ανάπτυξης. Η προσπάθεια των Κυβερνήσεων να διαχωρίσουν την οικονομική τους θέση σε σχέση με τις άλλες χώρες του Νότου, τις έχει φέρει αντιμέτωπες, μία προς μία, με τις χώρες του Βορρά και τις δικές τους ιδεοληψίες σχετικά με τι είναι ηθικά και οικονομικά σωστό.

 

Οι χώρες του Νότου, για να μη θεωρούνται χώρες δεύτερης κατηγορίας, κρίνεται αναγκαίο να συντονίσουν τις προσπάθειες τους και να απαιτήσουν από τις χώρες του Βορρά να αυξήσουν τη ζήτηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από το Νότο και να αντιμετωπίσουν δικαιότερα την αναδιάρθρωση του χρέους τους μέχρι και κάποιας μορφής ελάφρυνσής του.

 

Ως πρώτο μέτρο, οι χώρες του Νότου πρέπει να ψηφίζουν ως ένα σώμα στα διάφορα σώματα της Ε.Ε. και να δημιουργούν συμμαχίες με άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Κροατία και η Σλοβενία για να δημιουργηθεί ανάχωμα στη συμπεριφορά των χωρών του Βορρά.

 

Πέρα από την αλλαγή του τρόπου ελέγχου και λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και την ενεργοποίηση της τραπεζικής ένωσης, οι χώρες του Νότου πρέπει να ζητήσουν την εισαγωγή των ευρωομολόγων. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο οι χώρες του Βορρά να σταματήσουν να βλέπουν τις χώρες του Νότου ως αποσταθεροποιητικό παράγοντα που απειλεί την Ευρωζώνη.

 

Οι χώρες του Νότου είναι αναγκαίο να συνεργάζονται σε κοινά θέματα και να απαιτούν στήριξη από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα και απειλές που αντιμετωπίζουν από κοινού, όπως η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης με την δημιουργία κοινής δύναμης αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα, ανταλλαγή πληροφοριών και η κατάσβεση πυρκαγιών με την δημιουργία κοινού στόλου αεροπορικών μέσων.

8. Νέα Τραπεζική Αρχή

To ενιαίο νόμισμα και η ενιαία αγορά οδήγησε στη μεγέθυνση του τραπεζικού τομέα, ο οποίος ανέπτυξε διασυνοριακές δραστηριότητες και επεκτάθηκε εκτός των εθνικών αγορών. Η Κύπρος επηρεάστηκε αφάνταστα από ένα τραπεζικό τομέα μεγαλύτερο από το μέγεθος που μπορούσε να στηρίξει σε περίοδο κρίσης.

Με τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας των τραπεζών της Ευρωζώνης, η τελική ευθύνη για συγκεκριμένα εποπτικά καθήκοντα που συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλων των τραπεζών της Ευρωζώνης θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή εποπτεία και στην προετοιμασία και εφαρμογή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ορισμένες εποπτικές αρμοδιότητες που αφορούν στην Ευρωζώνη θα ασκούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα αυτές που έχουν καθοριστική σημασία για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τον εντοπισμό κινδύνων που απειλούν τη βιωσιμότητα των τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι σε θέση να λαμβάνει μέτρα έγκαιρης παρέμβασης όταν μια τράπεζα παραβιάζει ή υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσει, τις κανωνιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αξιώνοντας από τις τράπεζες να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

Παρόλα τα μέτρα όμως, το κόστος για τις παραλείψεις του επόπτη, θα τις αναλαμβάνει πάλι το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η τράπεζα. Αυτό από μόνο του αποτελεί κίνδυνο για τις καταθέσεις αφού η οποιαδήποτε κωλυσιεργία, όπως στην περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας, το κόστος θα το επωμίζεται ο καταθέτης και ο μέτοχος. Αυτή η διευθέτηση δεν βοηθάει την Κύπρο και αντιθέτως επεκτείνει την ανησυχία για τη σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος.

Επιπρόσθετα, η συμφωνία προνοεί τη συνέχιση της λιτότητας για τα επόμενα 20 χρόνια για να αποπληρωθούν τα πλεονάζοντα χρέη του κάθε κράτους μέλους. Η Κύπρος οφείλει κάτω από αυτές τις συνθήκες να εργάζεται με γνώμονα το συμφέρον του Κυπριακού λαού με ανοικτές όλες τις πιθανές δράσεις στα επόμενα χρόνια.

Ως ένδειξη αλληλεγγύης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να παρέχει απεριόριστη ρευστότητα στις Κυπριακές Τράπεζες, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας που παρεμποδίζει την ανάπτυξη.

9. Οδικός Χάρτης Οικονομικής Ανάκαμψης

Οι ελεύθερες αγορές και η φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών διευκόλυναν τη δημιουργία πλούτου και παρέχουν ουσιαστικό πλαίσιο μέσα από το οποίο δημιουργούνται ευκαιρίες για την όποια επιχείρηση. Ο σωστός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχει ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο για αποτροπή καταχρήσεων και να συμβάλει στην επίτευξη των πιο κάτω:

α. Διασφάλιση των επιτευγμάτων στη φιλελευθεροποίηση των συναλλαγών και στις  αγορές, και αποφυγή επιπλέον επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις.

β. Πραγματική στήριξη για επιστροφή στην ανάπτυξη κάνοντας ευκολότερες τις συναλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη, και

γ. Προώθηση της ‘βασισμένης στη γνώση’ οικονομίας που υποστηρίζει τη σφαιρική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Αυτοί οι στόχοι σήμερα απειλούνται. Η απορύθμιση και οι καταχρήσεις της ελεύθερης αγοράς φέρνουν άνοδο του προστατευτισμού στην Ευρώπη, που κρύβετε πίσω από το όνομα του οικονομικού εθνικισμού. Πολιτικές απομόνωσης πνίγουν την καινοτομία και την προοπτική της γρήγορης οικονομικής ανάκαμψης μας.

Υπάρχει μια σειρά βασικών ζητημάτων όπου η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να κρατήσει την ευελιξία της και να προτάξει πολιτικό λόγο προς όφελος του λαού και της χώρας μας:

α. Πρέπει να σταθεί ενάντια στην περαιτέρω φορολογική εναρμόνιση με την Ευρώπη, και να εργαστεί προς μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών οικονομικών ρυθμιστών αντί ενός κεντρικού, συγκεντρωτικού και εξέχοντος ευρωπαϊκού ρυθμιστή.

β. Πρέπει ασυμβίβαστα να επανακτήσει και να αποκαταστήσει τον εθνικό έλεγχο πάνω στις νομοθεσίες της κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησής.

γ. Πρέπει και μπορεί να καθορίσει τα ύψη των επιτοκίων με μόνο γνώμονα το εθνικό οικονομικό μας συμφέρον.

 

Αύξηση των Ωφελημάτων της Ενιαίας Αγοράς για τις Κυπριακές Επιχειρήσεις και τους Καταναλωτές

Η ενιαία αγορά, με τις τέσσερις παραμέτρους ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίου, υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού, είναι κρίσιμα για την οικονομική μας σταθερότητα και ανάπτυξη. Οι Κύπριοι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για επαγγελματική αποκατάσταση, τις δυνατότητες για σπουδές ή συνταξιοδότηση σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικά να τους παρέχεται η δυνατότητα μεγαλύτερης ελευθερίας στις επιλογές τους. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια προς την κατεύθυνση ανοίγματος βασικών αγορών όπως η ενέργεια (πρωτίστως), οι επικοινωνίες και οι οικονομικές υπηρεσίες.

Οι αναπτυγμένες και σωστά δομημένες χρηματοοικονομικές αγορές είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία της Κύπρου και δημιουργίας πλούτου. Χρειαζόμαστε το σωστό είδος κανονισμών που να διασφαλίζει ότι οι οικονομικές υπηρεσίες ποτέ ξανά δεν θα υποβάλλουν τη συνολική οικονομία σε μη διαχωρίσιμους κινδύνους, όπως αποφάσεις που πάρθηκαν την τελευταία δεκαετία. Όλοι οι νέοι κανονισμοί πρέπει να πηγάσουν μέσα από συλλογική διαβούλευση και έρευνα (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της λειτουργίας των αγορών και των προϊόντων), και να υπόκεινται στους κατάλληλους μηχανισμούς αναθεώρησης. Θα αντισταθούμε στον συγκεντρωτικό και κεντρικό ρυθμιστικό ρόλο της Ε.Ε. σε οποιοδήποτε δεδομένο τομέα, και θα προωθήσουμε αντ' αυτού τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών υπηρεσιών, γιατί αυτό εκφράζει καλύτερα τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Θα πρέπει να διεκδικηθεί η δημιουργία Ευρωπαϊκού μη κερδοσκοπικού Οίκου Αξιολόγησης με συμμετοχή των κρατών μελών για αντιπροσωπευτική στάθμιση των πραγματικών δεδομένων. 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Κινητήριος Δύναμη της Οικονομίας

Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 υπαλλήλους. Παρέχουν σχεδόν τη μισή από την απασχόληση του Κυπριακού ιδιωτικού τομέα και είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το βρίσκουν συγκριτικά πιο δύσκολο να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά. Επίσης επηρεάζονται με ένα ιδιαίτερο τρόπο από την περιττή ρύθμιση της Ε.Ε.. Θα πρέπει ως εκ τούτου να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για προώθηση των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οφείλεται επίσης η καταβολή προσπάθειας για την πρόωρη εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο νόμο περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε. (EU Small Business Act), που απαλλάσσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από συγκεκριμένους κανονισμούς της Ε.Ε.. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν τα μέτρα εκείνα που διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν την ενιαία αγορά, όπως τα συγκεντρωτικά κέντρα πληροφοριών, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως σημεία εστίασης για τις επιχειρήσεις που υφίστανται τη διάκριση στα χέρια των αρχών στα διάφορα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Θα πρέπει να προταθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για μετρήσιμη αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχει η όποια προτεινόμενη νέα νομοθεσία της Ε.Ε. πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν επηρεάζονται δυσανάλογα.

 

Ελάττωση περιττών κανονισμών και διοικητικών εξόδων της Ε.Ε.

Η διογκωμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία εμποδίζει την Κυπριακή ανταγωνιστικότητα με την επιβολή βαριών ρυθμιστικών δαπανών στις επιχειρήσεις. Αυτές είναι δαπάνες που δεν μπορούν να τις αντέξουν οικονομικά οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της γενικευμένης οικονομικής παρακμής. Θα πρέπει συνεπώς να διεκδικήσουμε την ελαχιστοποίηση των μηχανισμών ελέγχου, κτίζοντας πάνω στη σημαντική αλλά ατελή προσπάθεια που ανάλαβε η συγκεκριμένη Επιτροπή Μπαρόζο. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν οι προσπάθειες περικοπής των διοικητικών εξόδων της Ε.Ε. κατά 25% μέχρι το 2016. 

Σωστοί Νόμοι για το Κυπριακό Εργασιακό Περιβάλλον

Οι νόμοι που ρυθμίζουν τον εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα σημαντικοί ώστε οι επιχειρήσεις να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι αποδοτικές και οι εργαζόμενοι να έχουν μια εύρυθμη ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. Οι λαοί της Ευρώπης πολιτισμικά και κοινωνικά διαφέρουν αλλά η νομοθεσία της Ε.Ε. στις πλείστες των περιπτώσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις πρακτικές έκαστου εργασιακού περιβάλλοντος. Συνεπώς, κάποιοι νόμοι πρέπει και επιβάλετε να αποφασίζονται στο εθνικό επίπεδο, για αποκατάσταση του εθνικού μας κοινοβουλευτικού ελέγχου ειδικά σε ότι αφορά νομοθεσίες κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης.

Η προσέγγιση στον όποιο νέο κανονισμό απασχόλησης συστήνεται όπως καθοδηγείτε από τρεις αρχές:

- Εάν ο προτεινόμενος νέος νόμος πρέπει να αποφασιστεί σε επίπεδο Ε.Ε. ή εθνικό επίπεδο,

- Εάν θα βοηθούσε ή θα εμπόδιζε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και

- Εάν διατηρεί την ισορροπία εργασίας και ζωής σε επίπεδο εργαζομένων. 

Χειροπιαστή Ελπίδα, Συγκεκριμένη Προοπτική

Αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα μιας αναγεννημένης Ευρώπης βασίζετε στους Πολίτες, που μόνο με την ψήφο τους μπορούν να του δώσουν νομιμότητα. Είναι γενναία η απόφαση των πολιτών σήμερα να εμπιστευτούν την Συμμαχία Πολιτών, ένα νεοσύστατο πολίτικο φορέα που γεννήθηκε από τα σπλάχνα της κοινωνίας σαν αντίφαση στον παλαιοκομματισμό. Εμείς πιστεύουμε στην αντιστασιακή και διεκδικητική προδιάθεση των πολιτών και οπωσδήποτε στη γενναιότητα τους.

Είναι εύλογο να αμφισβητήσετε τη βαρύτητα της ψήφου σας σε αυτές της εκλογές. Είναι ακόμη πιο εύλογο να νιώθετε απογοήτευση για την συμπεριφορά της Ευρώπης απέναντι μας και να θεωρείτε την αποστασιοποίηση σας τιμωρητική. Ανεξάρτητα με την στάση και συμπεριφορά μας σε αυτές της εκλογές η Ευρωπαϊκή πολιτική θα συνεχίζει να μας επηρεάζει άμεσα αλλά και έμμεσα για αυτό οι αντιπρόσωποι μας θα πρέπει να διαθέτουν τη βούληση και την ικανότητα να διεκδικήσουν τα εθνικά μας δικαιώματα με πάθος και αποφασιστικότητα. Αυτές οι εκλογές είναι τεραστίας σημασίας για την Ευρωπαϊκή προοπτική του εθνικού μας προβλήματος αλλά και της οικονομικής σταθερότητας. Αυτές οι εκλογές μπορούν να κάνουν την διαφορά, μπορούν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα της πολιτικής πορείας που προσδοκούμε σαν Έλληνες Κύπριοι στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η Ευρώπη χρειάζεται οραματιστές και πρωτοπόρους. Είμαστε η νέα γενεά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την οραματιζόμαστε να έχει καθοριστικό και καθοδηγητικό ρόλο, να διοικεί με παραδειγματισμό και να είναι αποτελεσματική. Αυτή είναι η ώρα της αλλαγής στην Ευρώπη. Για τη Συμμαχία Πολιτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πεδίο αγώνα και διεκδίκησης. Οι ευρωβουλευτές της Συμμαχίας είναι δεσμευμένοι να προωθήσουν την αλλαγή στην Ευρώπη. Στις 26 Μαΐου, υπερψηφίζοντας το σχήμα της Συμμαχίας Πολιτών προωθείτε καθαρές και διεκδικητικές φωνές στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Συμμαχία Πολιτών θέλει να προσφέρει τη δυνατότητα και την ευκαιρία οι πολίτες να έχουν τους δικούς τους εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες να έχουν φωνή για να προασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Δική μας ιδεολογία είναι η Κύπρος, το δίκαιο και η διεκδικητικότητα. 

Η επιλογή και η ψήφος δική σας αλλά να θυμάστε Το Μέλλον Σας Είναι Και Δικό Μας.

Διαβάστε το κείμενο
σε μορφή αρχείου *pdf