Συμμαχία Πολιτών Ενέργεια

Ενέργεια και

Φυσικό Αέριο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

 

 

Α. Ενεργειακή Στρατηγική

  1. Μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς για μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες με πρόβλεψη του αναμενόμενου οικονομικού κόστους ή/και οφέλους.

  2. Σταδιακή μετάβαση από την “οικονομία πετρελαίου”, στην “οικονομία φυσικού αερίου”.

  3. Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

  4. Μείωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα, (κλιματικές αλλαγές).

  5. Ηλεκτρική διασύνδεση με Ισραήλ / Ελλάδα.

  6. Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και απεξάρτηση στον πιο μέγιστο βαθμό από τα παραδοσιακά καύσιμα σε βάθος χρόνου.

  7. Προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου στις μεταφορές και στην ηλεκτροπαραγωγή.

  8. Ανάπτυξη καταρτισμένου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού ικανό να διαχειριστεί τις επερχόμενες προκλήσεις.

 

Β. Στρατηγική Αξιοποίηση Υδρογονανθράκων

  1. Οικονομική αξιοποίηση

α. Υιοθέτηση θεσμικού πλαισίου διαχείρισης που θα διασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια και αυστηρό έλεγχο στη διαχείριση.

 

β. Όσοι εμπλέκονται στα θέματα διαπραγμάτευσης ή ανήκουν στο ΔΣ της κρατικής εταιρείας θα υπόκεινται σε έλεγχο πόθεν έσχες και θα θεσμοθετηθούν αυστηρές αποτρεπτικές ποινές για περιπτώσεις διαφθοράς. Θα συμμετέχουν σε όλες τις διαπραγματεύσεις μέλος του Συμβουλίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η Γενική Ελέγκτρια.

γ. Η επιτροπή να υπόκειται σε έλεγχο περιουσιακών στοιχείων των μελών της και των οικογενειών τους με βάση τα διεθνή πρότυπα.

δ. Κατεπείγον εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για άμεση αξιοποίηση μέρους του ΦΑ μας στο οικόπεδο 12 για απεγκλωβισμό από το Μνημόνιο, με στόχο να αποτραπεί η διαφαινόμενη έκρηξη κοινωνικής εξαθλίωσης του λαού μας, και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

 

2. Υποδομή

α. Ολοκλήρωση σχεδιασμού της αναγκαίας ενεργειακής υποδομής (αγωγοί και μονάδα υγροποίησης).

β. Διαμόρφωση επενδυτικού πακέτου για τη συμμετοχή χωρών και εταιρειών στην ενεργειακή υποδομή.

γ. Υπογραφή Συμφωνίας με Ισραήλ και Ελλάδα για υγροποίηση και εξαγωγή του Φυσικού Αερίου.

 

3. Στρατηγικές Συμμαχίες

α. Αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου για τη σύγκλιση ενεργειακών συμφερόντων με στόχο τη σύναψη Στρατηγικών Συμμαχιών που μπορούν να στηρίζουν την Κύπρο στην προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού (Ισραήλ, ΗΠΑ, Γαλλία, Ρωσία κλπ).

 

β.  Αποτροπή των Τουρκικών σχεδιασμών και επιδιώξεων.

Διαβάστε το κείμενο
σε μορφή αρχείου *pdf