Μανιφέστο Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος

Μανιφέστο Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος

Διαβάστε το Μανιφέστο του

Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος σε μορφή *pdf στα Ελληνικά εδώ και στα Αγγλικά εδώ!